'Kabinet bezorgt Beatrix problemen'

Rechter Bob Wit, autoriteit in de rechtspraak op de Antillen, wijst het kabinetsplan om criminele jongeren terug naar de eilanden te sturen, met kracht van de hand.

Het kabinet brengt koningin Beatrix in ernstige verlegenheid als het vasthoudt aan plannen voor een terugkeerregeling voor criminele Antilliaanse jongeren.

De koningin komt dan in een positie terecht waarin ze een wetsvoorstel moet ondertekenen dat flagrant discriminerend is voor inwoners van de Nederlandse Antillen en Aruba, terwijl het juist haar plicht is om discriminatie binnen het Koninkrijk te voorkomen.

Dat schrijft rechter Bob Wit van het Caraïbische Hof van Justitie in een advies aan de Antilliaanse Staten (parlement, red.) over het desbetreffende wetsvoorstel van minister Verdonk (Integratiebeleid, VVD). Wit geldt als autoriteit in de rechtspraak op de Antillen en de Caraïben. Hij was tot voor kort plaatsvervangend voorzitter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de Antillen en Aruba en was daarvoor rechter in Rotterdam. Het Caraïbische Hof van Justitie is het hoogste rechtsorgaan van de vijftien aangesloten landen in het Caraïbisch gebied.

Koningin Beatrix is niet alleen het constitutionele hoofd van het Koninkrijk, maar ook van de regeringen van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Het is volstrekt onverantwoordelijk om haar een wetsvoorstel te laten tekenen waar de regeringen van Aruba en de Nederlandse Antillen zich fel tegen verzetten, aldus Wit. 'Je kunt alleen maar hopen en bidden dat de Nederlandse regering de wijsheid zal hebben om een dergelijke situatie te vermijden.'

Volgens Wit dreigt Curaçao het 'afvoerputje' voor criminele jongeren te worden als Nederland vasthoudt aan Verdonks plannen. Ze creëert met haar uitzettingsplannen, volgens hem, 'thuislanden' waar het door Nederland verklaarde 'uitschot dat we kwijt moeten' gedumpt wordt.

Wit legde op Curaçao het afgelopen anderhalf jaar honderden jonge veelplegers als alternatieve straf een zogeheten 'eilandverbod' op. Ze mochten Curaçao niet verlaten, op straffe van het alsnog uitzitten van een onvoorwaardelijke celstraf. Maar volgens Wit is een dergelijk uitreisverbod in een kleine gemeenschap als Curaçao niet te vergelijken met de maatregelen die Verdonk nu voorstelt in Nederland. De negatieve effecten van het 'dumpen' van criminele jongeren op Curaçao zullen een enorme impact met desastreuze consequenties hebben op een kleine lokale gemeenschap die toch al te kampen heeft met economische en financiële malaise.

Wit wijst op voorstellen van voormalig minister voor Integratiebeleid Nawijn (LPF) om criminele Marokkanen ondanks hun Nederlandse nationaliteit te verwijderen. Premier Balkenende noemde dat in 2002 in strijd met de Nederlandse Grondwet, memoreert Wit. 'Blijkbaar zijn Antilliaanse en Arubaanse jongeren de enige groep met de Nederlandse nationaliteit die verbannen kunnen worden naar een homeland. Terwijl dat niet geldt voor Marokkaanse jongeren met een dubbele nationaliteit vanwege internationale verdragen. Dat is ipso facto discriminerend', aldus Wit.

Gisteren oordeelde ook de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak negatief over Verdonks wetsvoorstel. Met name het voorstel om verwijdering uit Nederland via het strafrecht mogelijk te maken, zal in de praktijk nauwelijks werkbaar zijn en ook weinig effect sorteren, aldus de raad in een advies aan het kabinet.

    • Jos Verlaan