Islam meer tijd gunnen is grove inschattingsfout

Afshin Ellian legt met zijn commentaar op het WRR-rapport de vinger op de juiste plek. Maar zijn commentaar verzandt in emotionele afreageerexercities. De stellingen in zijn column worden telkens met kritiek op de herkomst en de fundamenten van de islam onderbouwd. Daarnaast geeft hij voorbeelden van intolerantie van de islam uit een bepaald deel van de islamitische wereld. De voorbeelden die hij aanhaalt zijn gerelateerd aan Iran en omgeving. Hierdoor projecteert hij zijn eigen regionale belevingen op een veel globalere discussie.

Zou hij zijn commentaar niet beter kunnen concentreren op de politieke manifestatie van de islam? Concreet gezegd: als iemand in discussie wil met een lid van CDA of SGP, dan treedt diegene toch niet in discussie met de interpretatie van bijbelteksten? Dit stelt Ellian namelijk wél voor bij de discussie met de islam. De insteek zou moeten zijn de politiek-maatschappelijke manifestatie van de islam te incorporeren in democratische staatsbestellen.

Het is jammer dat hij zijn conclusie van de neokoloniale blik die schuilgaat achter het rapport, onderbelicht laat. De islam heeft inderdaad zijn eigen evolutie en evoluties. Die kunnen wij in het Westen niet relateren aan de maatstaf van onze eigen ontwikkeling en de islam simpelweg meer `tijd` gunnen. Dit zou echt een grove inschattingsfout zijn!

    • Mr. Ozkan K. Uzun Zwolle