Gilles de la Tourette zorgt voor betere controle over gedrag

Rotterdam. Tegen de verwachting in hebben mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette een grotere bewuste controle over hun handelen dan mensen zonder dat syndroom. Dit blijkt uit een experiment met negen lijders aan dit syndroom in de leeftijdscategorie negen tot zestien jaar. Belangrijkste kenmerken van Gilles de la Tourette zijn juist ongecontroleerde kreten, bewegingen en grimassen. Het experiment wijst erop dat het syndroom niet uit cognitieve defecten (in de frontale cortex) voortkomt, maar in diepere emotiegebieden van het brein ontstaat. Het onderzoek door Britse psychiaters werd onlangs gepubliceerd in Current Biology.

De onverwachte uitkomst is goed verklaarbaar. Tourette-lijders hebben waarschijnlijk dezelfde mogelijkheden om hun acties te remmen, maar omdat ze vanaf hun vroegste jeugd lijden onder hun onverwachte kreten en acties, zijn ze kennelijk goed getraind hun gedrag onder controle te houden. De jongeren leden aan tics als nadrukkelijk keelschrapen en coprolalie (het uitroepen van allerlei anale termen). De meesten knipperden extreem met hun oogleden, een enkeling trok grimassen. Het experiment, dat samen met een controlegroep van leeftijdsgenoten werd uitgevoerd, was simpel. Op een computerscherm verscheen een vierkant. De proefpersonen moesten eerst naar het vierkantje kijken, daarna naar de andere kant van het scherm. In beide reeksen gaven de prestaties geen verschil te zien tussen kinderen met Tourette of zonder. Vervolgens wisselden beide opdrachten elkaar snel af. Dat vereist een zware cognitieve controle. Juist de Tourette-lijders scoorden op deze opdracht veel beter.