Fraude bij Duitse toezichthouder

De Duitse justitie heeft een ondernemer en een werknemer van de toezichthouder op de financiële markten, BaFin, gearresteerd op verdenking van verduistering. Het duo zou 2,6 miljoen euro hebben gestolen.

De ambtenaar was het hoofd van de afdeling automatisering en hij zou het geld via gefingeerde rekeningen naar een automatiseringsbedrijf in Berlijn hebben gesluisd. Dit bedrijf betaalde braaf belasting over de inkomsten.

De fraude werd ontdekt door de Duitse pendant van de Nederlandse Algemene Rekenkamer, de Bundesrechnungshof. In de boeken van toezichthouder BaFin doken rekeningen op voor software ter waarde van enkele miljoenen euro, terwijl de software zelf niet te vinden was. De softwarespecialist van de BaFin toverde daarop programmatuur te voorschijn die voor de instelling niet geschikt was.

In de afgelopen drie jaar heeft toezichthouder BaFin voor 7,6 miljoen euro opdrachten verstrekt aan het bedrijf in Berlijn dat soms ook zinvolle software leverde. In een nog onbekend aantal andere gevallen werden de rekeningen door de BaFin-ambtenaar betaald, waarna het bedrijf het geld naar de ambtenaar stuurde.

De officier van justitie in Bonn gaat ervan uit dat het bedrijf in Berlijn, waar elf mensen werken, in 2003 is opgericht op initiatief van de ambtenaar. De omvang van de buit staat nog niet exact vast omdat het onderzoek zich nog in een pril stadium bevindt.

De ambtenaar hield er een luxueuze levensstijl op na. Hij werd paaszondag gearresteerd op het vliegveld van Frankfurt na een vakantie in Afrika. Hij heeft een auto met chauffeur, diverse grote woningen en dure auto's.

Volgens de interne regels van de BaFin was de ambtenaar niet gemachtigd in zijn eentje rekeningen te betalen. Daar moeten twee medewerkers over beslissen. De gearresteerde ambtenaar liet de betalingsopdrachten mede ondertekenen door zijn secretaresse.