Fouten overheid 'geen incidenten'

De overheid is structureel te traag bij het toekennen van uitkeringen en subsidies, zoals bij het nieuwe zorgstelsel. Als gevolg daarvan komen 'te veel mensen in ernstige financiële problemen'.

Dit staat in het gisteren verschenen jaarverslag van de Nationale Ombudsman, het loket voor burgers die klachten hebben over de overheid.

'Het zijn geen incidenten', zei ombudsman A. Brenninkmeijer gisteren bij de presentatie van het jaarverslag De maakbare overheid. 'De overheidsorganisaties zijn min of meer dolgedraaid door de overhaaste veranderingen.'

Volgens de ombudsman verdwijnt zo 'het vertrouwen van de burger in de overheid'. Het slecht functioneren van de overheid is maar voor een klein deel het gevolg van fouten van ambtenaren. '85 procent van de klachten komt voort uit regels en systemen.'

De uitvoering van het nieuwe zorgstelsel is volgens de ombudsman 'niet goed doordacht'. 'Onbehoorlijk' noemde Brenninkmeijer het handelen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) bij de problemen die Nederlandse gepensioneerden in het buitenland ondervonden van het nieuwe zorgstelsel. Hij kondigde een onderzoek aan.

Volgens de Ombudsman is een 'perspectiefwisseling' noodzakelijk. De overheid zou er moeten zijn voor burgers en niet omgekeerd. 'Bestuurders moeten hun problemen niet langer afwentelen op de burger.' In plaats van een maakbare samenleving moet worden uitgegaan van een maakbare overheid.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een wet die de overheid verplicht een dwangsom aan burgers te betalen als wettelijke termijnen voor een vergunning of uitkeringsaanvraag worden overschreden. Over de wet is nog niet gestemd.