Financiële sancties tegen Hofstadgroep

Leden van de Hofstadgroep kunnen, ook na hun gevangenisstraf, geen banktransacties doen of verzekeringen afsluiten. Dat blijkt uit een sanctiemaatregel van minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA).

De maatregel, die begin april inging, geldt voor negen leden van de Hofstadgroep die op 10 maart werden veroordeeld wegens het lidmaatschap van een terroristische organisatie. De minister beroept zich bij de invoering van de maatregel op resolutie 1373 van de Veiligheidsraad uit september 2001.

In die resolutie is vastgelegd dat staten de tegoeden van personen die terroristische daden plegen of willen plegen, moeten bevriezen. Ook moeten de lidstaten maatregelen nemen 'om te verbieden dat financiële of economische middelen aan die personen ter beschikking worden gesteld of dat aan hen financiële of andere verwante diensten worden verleend', zo staat in de regeling.

Advocaat Victor Koppe, die de belangen behartigt van drie leden van de groep, zegt dat hun veroordeling nog niet onherroepelijk is. Zeven veroordeelden tekenden beroep aan tegen het vonnis en ook het openbaar ministerie ging in hoger beroep. Hij begrijpt dan ook niets van de maatregel van de minister. Koppe: 'Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de leden van de Hofstadgroep en daarop is een veroordeling gebaseerd. Waarom moet het leven van deze mensen na hun veroordeling onmogelijk worden gemaakt?'

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de maatregel niet gekoppeld is aan een strafrechtelijk traject. 'Er is voldoende bewijs om deze mensen in verband te brengen met terrorisme. Vrij betekent niet dat ze terrorist-af zijn.' 

In een publicatie in de Staatscourant zegt minister Bot dat de sancties er zijn gekomen 'gezien de noodzaak tot het treffen van spoedige maatregelen' omdat Europese regelgeving hierover ontbreekt. De maatregel kan vervallen zodra die regelgeving er is.

Koppe noemt het 'laf' dat de minister zich beroept op een resolutie van de Veiligheidsraad om de tegoeden van leden van de Hofstadgroep te bevriezen. 'Die resolutie is bedoeld voor leden van Al-Qaeda, daar hebben deze mensen niks mee van doen. De minister verschuilt zich achter die resolutie om deze maatregel te kunnen nemen.'

Een van de negen leden van de groep, Ahmed H., is inmiddels vrij. Koppe is zijn advocaat maar zegt dat hij hem nog niet heeft ingelicht over de sancties. Koppe: 'Die jongen kan geen bankrekening openen en geen autoverzekering afsluiten. Dit is gewoon een staaltje ordinair wegpesten.'

In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de sanctiemaatregel en een ontheffing worden gegeven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën kunnen niet zeggen welke gevallen dat betreft. Minister Bot schrijft in de Staatscourant dat het gaat om 'humanitaire gronden'.