'Economie stijgt dit jaar flink'

De wereldeconomie groeit dit jaar met 4,9 procent, zo voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat is 0,6 procentpunt meer dan het IMF een half jaar geleden nog dacht. Begin jaren '70 was de laatste maal dat de wereld zoveel jaren van hoge welvaartsgroei aaneenreeg.

pagina 12 en 13