Delfste Bijbel uit 1477 in november digitaal

Kampen. Boekenliefhebbers kunnen binnenkort op www.bijbelgenootschap.nl het eerste in het Nederlands gedrukte boek lezen. De zogeheten Delftse Bijbel uit 1477 staat vanaf november dit jaar op het net. Dat heeft het bedrijf M&R micro-imaging, dat de bijbel zal digitaliseren, woensdag laten weten. Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch drukten in het verschijningsjaar 250 exemplaren van het boekwerk. Daar zijn er nu wereldwijd nog een kleine vijftig van over. De geestelijkheid was indertijd niet blij dat de bijbel nu ook in de taal van het gewone volk, en niet langer alleen in het Latijn, verscheen. De Delftse Bijbel bevat alleen het Oude Testament, zonder de Psalmen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaf de opdracht om het werk te scannen en te digitaliseren.