D66-leden kritisch over Van der Laan

De uitspraken van D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan over de ongeloofwaardigheid van haar eigen partij, hebben geleid tot heftige reacties bij D66.

Van der Laan zei gisteren in deze krant dat D66 van haar een 4 krijgt, en dat kiezers een 8 verwachten. Ze vond dat de fouten van de afgelopen jaren erkend moesten worden. Bij de partij kwamen daarna e-mails binnen van leden die wilden weten waarom Van der Laan juist nu met deze boetedoening kwam.

Eerste-Kamerlid Gerard Schouw (D66) vindt dat Van der Laan 'politiek masochisme' bedrijft door de fouten van de partij 'te blijven herhalen'. Schouw zegt: 'Van een politiek aanvoerder verwacht ik perspectieven, nieuwe plannen. Ik vind dit niet getuigen van veel wijsheid.'

Het partijbestuur steunt Van der Laan in haar kritiek. Partijvoorzitter Frank Dales noemde D66 vanochtend op de radio 'een schip dat water maakt'. D66-minister Laurens Jan Brinkhorst ging er op de radio vanuit dat het erkennen van gemaakte fouten leidt tot een 'zuivering'.

Volgens de Utrechtse afdelingsvoorzitter Roelof van Netten is Van der Laan bezig 'zichzelf te positioneren' voor het leiderschap van de partij. 'Ze wil een streep trekken en aangeven waar haar eigen ambitieniveau ligt.' Van Netten denkt dat het nuttig is dat ze afstand neemt van de politieke mores die er zijn 'ingeslopen' bij de partijtop. 'Daar zie je incestueuze trekken. Net als andere partijen worstelt D66 met de werving van talent. Als je een kleine vijver hebt, is de kans op een mooie vis heel klein.'

Het D66-bestuur besloot gisteren om de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker te vervroegen. Al op 24 juni kunnen de leden hun lijsttrekker aanwijzen, dat was eerst in september. In de partij wordt ervan uitgegaan dat Van der Laan en D66-minister Alexander Pechtold de belangrijkste kandidaten zijn. Eerste Kamerlid Schouw is door partijleden gevraagd om zich ook beschikbaar te stellen. Hij zou bereid zijn om tweede kandidaat te zijn voor het geval Van der Laan of Pechtold besluiten zich niet te kandideren.

Schouw bevestigt dat hij 'zich beraadt' op zijn kandidatuur. Als Pechtold en Van der Laan allebei lijsttrekker willen zijn, zal hij dat meewegen, zegt hij. 'Ik moet wel vertrouwen hebben in iemand die de partij aanvoert.'