Criminelen werken vaker samen

Brussel, 20 april. - Criminele bendes in de EU werken steeds vaker grensoverschrijdend samen. Dit staat in het jaarrapport 2005 van de Europese politieorganisatie Europol. De organisatie constateert verder dat criminelen hun werkveld verbreden naar verfijndere misdaden zoals fraude. Volgens het in Den Haag gevestigde Europol infiltreert georganiseerde financiële misdaad alle geledingen van de Europese samenleving, daarbij schade toebrengend aan overheidsbudgetten, winstmarges van ondernemingen en particuliere tegoeden. Een andere trend is dat de samenstelling van criminele bendes in toenemende mate etnisch gevarieerd is.