'Advocaten toelaten bij verhoor verdachten'

Advocaten moeten toegang krijgen tot politieverhoren van verdachten van ernstige delicten. Minister Donner (Justitie, CDA) moet een experiment beginnen dat dit mogelijk maakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van die strekking van D66, die gisteravond besproken is.

Minister Donner (Justitie, CDA) is bereid om een dergelijk experiment te overwegen. Hij wil daarbij de mogelijkheden van videoregistratie van verhoren betrekken. Hij zal de Kamer daarover op korte termijn informeren, zo zei hij in het debat. Donner was tot nu toe verklaard tegenstander van de aanwezigheid van advocaten bij de eerste politieverhoren.

Aanleiding voor de motie is de Schiedammer parkmoord. Achteraf bleek dat een verdachte tijdens verhoren zo onder druk was gezet dat hij een onjuiste bekentenis had afgelegd. Kamerlid Dittrich (D66) wees erop dat het recht van verdachten op assistentie van een advocaat bij verhoren al in zeventien Europese lidstaten bestaat en dat er jurisprudentie over te vinden is in uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het toelaten van advocaten bij politieverhoren is sinds 1980 een heikele kwestie, toen de Tweede Kamer een D66-motie van gelijke strekking aannam die nooit is uitgevoerd. De nieuwe motie heeft de steun vanPvdA, VVD, SP en GroenLinks.

Volgens Dittrich heeft het aannemen van die motie ook gevolgen voor de houding van Donner in Europees verband. De ministers van Justitie bespreken al geruime tijd een voorstel van de Europese Commissie over minimumrechten voor verdachten die worden uitgeleverd in het kader van het Europees Arrestatiebevel.

Nederland verzet zich al langer, samen met Ierland, tegen een voorstel dat de aanwezigheid van advocaten bij verhoren garandeert. Het kabinet vindt dat verdachten weliswaar in een vroeg stadium recht hebben op bijstand van een advocaat, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te gebeuren bij de eerste politieverhoren.