VROM-Inspectie: Groene Hart slecht beschermd

Rotterdam, 19 april. Het Groene Hart wordt niet afdoende beschermd tegen bebouwing en andere ongewenste vormen van grondgebruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van de VROM-Inspectie naar bestemmingsplannen en de handhaving daarvan door gemeenten in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart. Minister Dekker (VROM, VVD) wil nu samen met minister Veerman (LNV, CDA) afspraken maken met gemeenten en provincies over een betere bescherming van het open landschap van het Groene Hart.