Voorstel CO-limiet voor vliegtuigen

Brussel, 19 april. De verkeersspecialisten onder europarlementariërs zijn voor het plan om de Europese luchtvaart een CO2-limiet op te leggen. Vliegtuigmaatschappijen die meer broeikasgas uitstoten, moeten rechten bijkopen. Op voorstel van Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) steunden de meeste Europarlementsleden in de verkeerscommissie vandaag een plan daartoe van de Europese Commissie. Verzet kwam echter van de Groenen (die een strengere aanpak bepleiten) en van de christen-democraten, waaronder het CDA, die eerst nader onderzoek willen.