Van der Laan: D66 is ongeloofwaardig

D66 is een ongeloofwaardige partij geworden. Door een 'opeenstapeling van incidenten' is bij kiezers het beeld ontstaan van een partij die belangrijke onderwerpen als inwisselbaar beschouwt.

Dat zegt D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan vandaag in een vraaggesprek in deze krant. Al op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart, waarbij D66 ruim een derde van de raadszetels kwijtraakte, zei Van der Laan dat D66 de fouten bij zichzelf moest zoeken. Nu gaat ze voor het eerst in op voorbeelden van zulke fouten. Het belangrijkste voorbeeld is volgens Van der Laan de Afghanistan-missie. De D66-fractie in de Tweede Kamer dreigde met een kabinetscrisis als die missie zou doorgaan. Van der Laan noemt dat 'ongeloofwaardige politiek'. 'Als je met een kabinetscrisis dreigt, moet je dat ook waarmaken. Het is zo onwaarachtig als je dat niet doet.'

Van der Laan wil niet zeggen of zij zelf tijdens het debat over de missie vond dat D66 uit het kabinet zou moeten stappen. 'Het gaat er nu om dat we onze fouten erkennen en ervan leren. Bij beeldbepalende onderwerpen moeten we eerder op onze strepen gaan staan, waardoor mensen weten wat ze aan ons hebben.'

Volgens Van der Laan leggen kiezers bij D66 de lat hoog, omdat het een partij is met veel pretenties. 'Wij zouden op een andere manier politiek gaan bedrijven. Ik vind het logisch dat mensen een 8 van ons verwachten. Ik geef onszelf een 4.' Volgens Van der Laan moet 'integere, eerlijke politiek' weer het handelsmerk worden van haar partij, die nu 'Haags' is geworden. 'De sfeer bij ons is altijd heel inhoudelijk. Bij Afghanistan was de afweging: de missie gaat toch wel door, ook als wij tegen zijn. Dat is een Haagse redenering, die mensen buiten het Binnenhof niet snappen.'

Van der Laan: pagina 2

    • Petra de Koning