Uitgemaakt worden voor Zwarte Hollander is niet erg

Wie: schoolbestuurder Krishna Autar.

Waarom: hij neemt morgen in Rotterdam deel aan het debat 'Positieve discriminatie werkt', waar een pleidooi zal zijn voor meer allochtone schoolbestuurders en docenten.

Krishna Autar: 'Als schoolbesturen een afspiegeling zijn van de samenleving, helpt dat.' Foto Bob van der Have Have, Bob van den

Als dienstweigeraar rolde Krishna Autar 35 jaar geleden het onderwijs in. Het beviel de geboren Surinamer zo goed dat hij carrière maakte. Als leraar in het lager en voortgezet onderwijs, als schoolhoofd, en nu als trainer en schoolbestuurder.

Méér allochtonen en vrouwen in het onderwijs, het is volgens Autar hard nodig. Schoolbesturen bestaan nu vooral uit blanke mannen van middelbare leeftijd. Van de 15.000 schoolbestuurders zijn er slechts 250 van allochtone komaf.

'Als schoolbesturen een afspiegeling zijn van de samenleving, helpt dat bij de aanpak van problemen', zegt Autar. Zoals vrouwen thema's als kinderopvang en naschoolse opvang op de agenda hebben gezet, zo zouden allochtone bestuurders dat ook kunnen: 'Uit het onderwijs komen veel klachten dat de communicatie met allochtone ouders slecht verloopt. Met allochtone bestuurders en leerkrachten kan je daar gericht beleid op voeren.'

Ook de aanpak van de hoge schooluitval onder allochtone jongeren zou daardoor kunnen verbeteren, zegt Autar. 'Allochtone leerlingen hebben behoefte aan rolmodellen. Nu wordt er veel geld over de balk gesmeten. Mijn voorstel is om prestatiecontracten met scholen te maken. Zwarte scholen, witte scholen, dat onderscheid is niet interessant. Waar het om gaat is dat op elke school goed onderwijs moet worden gegeven. Stel maatschappelijke en sociale doelen en reken scholen daar op af. Dat is de beste manier om negatieve beeldvorming te doorbreken.'

Allochtone leerkrachten en bestuurders zouden ook een rol kunnen spelen bij het doorbreken van interculturele problemen, zegt Autar. 'Als Sabine niet bij Fatimah thuis mag spelen, of als Fatimah niet mee mag op schoolreisje, dan kan een Turkse of Marokkaanse leerkracht een brug slaan.'

Autar is optimistisch: 'In de jaren zeventig waren er zorgen over de Surinamers en kijk eens hoe het nu met ze gaat. Wij worden nu zelfs voor 'zwarte Hollanders' uitgemaakt. Dat is niet erg. Als je kiest om hier te blijven, moet je je aanpassen. Wijn drinken, kaas eten, ik doe het allemaal.'

Arjen Ribbens

Aanmelden? In afwachting van een wending in je leven? Laat het weten via whosnext@nrc.nl
    • Arjen Ribbens