Staking bij Nedcar

Het personeel van Nedcar gaat komende vrijdag zeer waarschijnlijk in staking. De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond zouden hun leden vanmiddag tot de staking oproepen. Mogelijk wordt het een estafettestaking.

De bonden reageren hiermee op het uitblijven van resultaten bij de onderhandelingen over de toekomst van Nedcar. Overleg tussen Mitsubishi-topman Masuko en het kabinet, de vakbonden en de ondernemingsraad van Nedcar heeft de afgelopen dagen geen resultaat opgeleverd.

Masuko bleef gisteren tijdens overleg met de bonden en de ondernemingsraad bij het voornemen om een van de twee werkploegen bij Nedcar te schrappen. Dit zal naar schatting 1.000 van de in totaal 3.000 banen kosten. Op maandag had Masuko dit ook al gezegd in een gesprek met premier Balkenende.

Vakbond De Unie sluit zich waarschijnlijk niet bij een eventuele staking aan. De bond vreest dat een staking de onderhandelingen met Mitsubishi zal frustreren.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft gisteren in de Tweede Kamer gezegd dat hij geen bemiddelaar wil aanstellen bij Nedcar. Mitsubishi zou hier geen behoefte aan hebben. Brinkhorst reageerde hiermee op vragen van fractievoorzitter Bos (PvdA) en Kamerlid De Wit (SP).