Scholier gebruikt nog maar zelden boeken

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar maken nog maar nauwelijks gebruik van boeken bij het maken van schoolopdrachten. 87 procent van de scholieren haalt de informatie alleen van internet. Slechts 4 procent gebruikt boeken uit de bibliotheek. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van uitgeverij Malmberg.

Uit het onderzoek blijkt verder dat leerlingen die internet gebruiken, zelden of nooit of de gevonden informatie controleren. 82 procent doet dat nooit, omdat ze denken dat de informatie op internet wel zal kloppen. Scholieren die de gevonden gegevens wel controleren doen dat meestal ook via internet. Ze gaan dan na of meerdere websites dezelfde informatie over een bepaald onderwerp geven.

Scholieren vinden internet de snelste manier om iets op te zoeken. Ze krijgen ongeveer een of twee opdrachten per maand waarbij ze internet gebruiken. Dat gebeurt vooral bij Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde. Voor het onderzoek zijn 562 scholieren ondervraagd. Malmberg, uitgever van schoolboeken, wil inzicht krijgen in het zoekgedrag van de leerlingen.