'Overheid laks met geven van uitkering'

De overheid is te traag bij het toekennen van uitkeringen en subsidies. Hierdoor komen 'te veel mensen in ernstige financiële problemen'. Dit schrijft de Nationale Ombudsman vandaag in zijn jaarverslag.

Met name mensen die al weinig te besteden hebben, komen in problemen doordat de overheid tekortschiet, schrijft ombudsman A. Brenninkmeijer in het jaarverslag De maakbare overheid.

De overheid is te langzaam bij het verlenen van huursubsidies en het toekennen van uitkeringen. De Nationale Ombudsman, het onafhankelijke klachtenloket voor burgers die zich door de overheid onheus bejegend voelen, kreeg hier veel klachten over, net als over het uitblijven van betalingen in het kader van de Ziektewet.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een wet die de overheid verplicht een dwangsom aan burgers te betalen als wettelijke termijnen voor een vergunning of uitkeringsaanvraag worden overschreden. Over de wet is nog niet gestemd.

Bij de presentatie van het verslag zei Brenninkmeijer vandaag: 'Het zijn geen incidenten, maar structurele problemen. De overheidsorganisaties zijn min of meer dolgedraaid door de overhaaste veranderingen.' Hij noemde de uitvoering van het nieuwe zorgstelsel 'niet goed doordacht'.

'Onbehoorlijk' noemde Brenninkmeijer het handelen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) bij de problemen die Nederlandse gepensioneerden in het buitenland ondervonden van het nieuwe zorgstelsel. Hij kondigde een onderzoek aan.

'Het vertrouwen van de burger in de overheid verdwijnt', zei Brenninkmeijer. Het slechte functioneren van de overheid is maar voor een klein deel het gevolg van fouten van ambtenaren. '85 procent van de klachten komt voort uit regels en systemen.' Volgens de Ombudsman is een 'perspectiefwisseling' noodzakelijk. De overheid zou er moeten zijn voor burgers en niet omgekeerd. 'Bestuurders en ambtenaren moeten hun problemen niet langer afwentelen op de burger.' In plaats van een maakbare samenleving, moet worden uitgegaan van een maakbare overheid.

Tweede-Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) noemt het rapport 'vrij schokkend'. 'Het kabinet moet zich dit aantrekken en heel snel met maatregelen komen.' Zij wil minister De Geus (Sociale Zaken,CDA) naar de Kamer roepen om over het rapport te debatteren. Kamerlid Verburg (CDA): 'De invoering van wetswijzigingen kan niet in één keer 100 procent goed gaan, maar dit mag niet ten koste gaan van mensen.'