'Over salaris valt weinig te discussiëren'

Naam: Joost Taverne Leeftijd: 34 jaar Oude baan: adviseur EU-aangelegenheden bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nieuwe baan: ambassaderaad voor datzelfde ministerie in de VS

Joost Taverne Foto Maarten van Haaff Joost Taverne, ministerie van O, C en W Haaff, Maarten van

Wat is dat voor functie, ambassaderaad?

'Om te voldoen aan de Lissabon-doelstellingen zijn we ons binnen het ministerie van Onderwijs meer gaan richten op internationaal beleid. We hebben onder meer onze aanwezigheid in Brussel versterkt en het aantal onderwijssteunpunten, de zogenoemde NESO's (Netherlands Education Support Offices), wordt uitgebreid. De NESO's promoten het Nederlands hoger onderwijs en zitten al in China, Vietnam, Taiwan en Indonesië. Ook vonden we dat de interactie met de VS op wetenschappelijk en onderwijsgebied meer kon worden benut. Ik ben daarom gevraagd om ambassaderaad in Washington te worden, een nieuwe functie die is ingesteld om kennis te vergaren voor het Nederlands beleid en om informatie uit te wisselen met de VS.'

Wat ga je precies doen in de VS?

'Ik zal me richten op de vraag hoe onderwijs en wetenschap een bijdrage kunnen leveren aan de economie. De VS lopen daarin voorop. Een ander belangrijk punt is, na 11 september, de beveiliging van kennis. Hoe zorg je dat er geen misbruik wordt gemaakt van wetenschappelijke instellingen en laboratoria? Het gaat daarbij ook om het veiligstellen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal ik het ministerie kunnen adviseren over onderwerpen die in de VS al aan de orde zijn geweest. Het is uitdrukkelijk wel de bedoeling dat bruikbare kennis wordt opgenomen in het Nederlands beleid, anders heeft mijn aanwezigheid daar weinig zin.'

Hoe lang blijf je in de VS?

'Ik weet niet hoe lang ik er blijf. Na een jaar wordt gekeken of deze nieuwe functie de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Ik wacht nu op mijn diplomatieke paspoort en verwacht deze maand nog te vertrekken. Ik woon tijdelijk in het appartement van een vriend, want ik ben per 1 april mijn huis uit. Ik leef uit een koffer, omdat mijn huisraad al in een zeecontainer is opgeslagen.'

Zie je je nieuwe baan als promotie?

'Ja, met name omdat het ministerie blijkbaar vertrouwen in mij heeft dat ik een hele nieuwe functie kan opzetten in een ander land. Of ik er in salaris op vooruitga, weet ik niet. Daar heb ik het niet over gehad en dat ben ik ook niet van plan. Daarover valt bij de overheid ook weinig te discussiëren. Bovendien ben ik tot nu toe altijd tevreden geweest met mijn honorarium.'

Marleen Luijt

    • Marleen Luijt