Nieuw zand voor oever Noordwijk

Nieuw zand voor oever Noordwijk Noordwijk, 19 april. De vooroever, de zeebodem voor het strand, tussen Katwijk en Noordwijk (tussen strandpaal 81.500 en 89.000) wordt aangevuld met 1.200.000 m3 nieuw zand. Dat gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat door het bedrijf Van Oord Nederland BV. Het zand wordt met sleephopperzuigers uit het zandwingebied op ongeveer veertien kilometer uit de kust en op een diepte van zo’n twintig meter gehaald. Het zand wordt op de vooroever tussen Katwijk en Noordwijk op een hoogte van circa vijf meter NAP aangebracht. Met de suppletie van nieuw zand zorgt Rijkswaterstaat voor een zo natuurlijk mogelijke bescherming tegen de zee. Foto Sake Elzinga Nederland -Noordwijk - Zuid Holland - 17-04-2006 Zandaanvulling op de vooroever van Katwijk en Noordwijk tussen Rijksstrandpaal 81.500 en 89.000. Rijkswaterstaat heeft Van Oord Nedrland BV opdracht gegeven voor het uitvoeren van een zandsuppletie op de vooroever ( in totaal ca. 1200.000 m3). Op de vooroever wordt het zand aangebracht op een hoogte van ca. 5 m NAP. Het benodigde zand wordt met sleephopperzuigers uit het zandwingebied op ongeveer 14 km uit de kust op een diepte van zo'n 20 m gehaald. Zo zorgt Rijkswaterstaat voor een zo natuurlijk mogelijke bescherming tegen de zee. Foto: Sake Elzinga
Nieuw zand voor oever Noordwijk Noordwijk, 19 april. De vooroever, de zeebodem voor het strand, tussen Katwijk en Noordwijk (tussen strandpaal 81.500 en 89.000) wordt aangevuld met 1.200.000 m3 nieuw zand. Dat gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat door het bedrijf Van Oord Nederland BV. Het zand wordt met sleephopperzuigers uit het zandwingebied op ongeveer veertien kilometer uit de kust en op een diepte van zo’n twintig meter gehaald. Het zand wordt op de vooroever tussen Katwijk en Noordwijk op een hoogte van circa vijf meter NAP aangebracht. Met de suppletie van nieuw zand zorgt Rijkswaterstaat voor een zo natuurlijk mogelijke bescherming tegen de zee. Foto Sake Elzinga Nederland -Noordwijk - Zuid Holland - 17-04-2006 Zandaanvulling op de vooroever van Katwijk en Noordwijk tussen Rijksstrandpaal 81.500 en 89.000. Rijkswaterstaat heeft Van Oord Nedrland BV opdracht gegeven voor het uitvoeren van een zandsuppletie op de vooroever ( in totaal ca. 1200.000 m3). Op de vooroever wordt het zand aangebracht op een hoogte van ca. 5 m NAP. Het benodigde zand wordt met sleephopperzuigers uit het zandwingebied op ongeveer 14 km uit de kust op een diepte van zo'n 20 m gehaald. Zo zorgt Rijkswaterstaat voor een zo natuurlijk mogelijke bescherming tegen de zee. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake