Kamer: advocaten toelaten bij verhoor van verdachten

Advocaten moeten toegang krijgen tot politieverhoren van verdachten van ernstige delicten. Minister Donner (Justitie, CDA) moet een experiment beginnen dat dit mogelijk maakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van die strekking van D66, die vanavond zou worden ingediend.

Aanleiding voor de motie zijn de Schiedammer parkmoord en de Puttense moordzaak. Achteraf bleek dat verdachten tijdens verhoren zo onder druk waren gezet dat ze ten onrechte een bekentenis aflegden. Het Kamerlid Dittrich (D66) wijst erop dat het recht van verdachten op assistentie van een advocaat bij verhoren al in zeventien Europese lidstaten bestaat en dat er jurisprudentie over te vinden is in uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Donner liet vorige week in de Kamer weten niet te voelen voor zo'n experiment, omdat de kosten te hoog zouden zijn.

Het toelaten van advocaten bij politieverhoren speelt al sinds 1980, toen de Tweede Kamer een D66-motie van gelijke strekking aannam die nooit is uitgevoerd. De nieuwe motie heeft de steun van PvdA, VVD en GroenLinks.

Volgens Dittrich heeft het aannemen van die motie ook consequenties voor de houding van Donner in Europees verband. De ministers van Justitie bespreken al geruime tijd een voorstel van de Europese Commissie over minimumrechten voor verdachten die worden uitgeleverd in het kader van het Europees Arrestatiebevel. Nederland verzet zich al langer, samen met Ierland, tegen een voorstel dat de aanwezigheid van advocaten bij politieverhoren garandeert. Het kabinet heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachten weliswaar in een vroeg stadium recht hebben op bijstand van een advocaat, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te gebeuren bij de eerste politieverhoren. Daaraan kleven volgens de regering niet alleen politieke en juridische bezwaren. Het kan ook gevolgen hebben voor het opsporingsonderzoek, aangezien dan in toenemende mate bewijs moet worden verzameld vóór het eerste verhoor.

Als Donner dat in Nederland toestaat, moet hij zijn verzet in onderhandelingen in Europees verband opgeven, meent Dittrich. Ook Wolfsen (PvdA) gaat ervan uit dat het aannemen van de motie gevolgen zal hebben voor Donners opstelling bij de Europese onderhandelingen.