Kabinet benoemt geen bemiddelaar bij Nedcar

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) is niet van plan om een bemiddelaar aan te stellen die op zoek gaat naar een nieuw automodel voor Nedcar, waar door de aangekondigde productiestop van de Smart ForFour van DaimlerChrysler circa 1.000 banen op de tocht staan. Nedcar en zijn eigenaar Mitsubishi Motors hebben geen behoefte aan een tussenpersoon.

Dat heeft Brinkhorst gisteren gezegd tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Bos (PvdA) zei daarin dat de regering 'domweg niet genoeg doet' om de toekomst van Nedcar veilig te stellen. Kamerlid De Wit (SP), die Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) naar de Kamer had geroepen, sloot zich daarbij aan.

Brinkhorst zei dat het kabinet op de achtergrond wel degelijk meehelpt. Zo zet de regering haar netwerk in, aldus Brinkhorst, die subsidie voor Nedcar niet uitsloot. 'Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het kabinet investeert in de Nederlandse automobielindustrie.'

De vakbonden dringen aan op steun van het kabinet aan Nedcar, zodat alle 3.000 banen behouden kunnen blijven. Zij hopen dat een bemiddelaar een vervangend automodel weet te vinden voor de Smart. De kans daarop is echter sterk afgenomen, nadat Mitsubishi-topman O. Masuko gisterenochtend heeft laten weten bij het voornemen te blijven om één van de twee ploegen bij Nedcar te schrappen. Dit voornemen is een reactie op het besluit van DaimlerChrysler om zich uit Nedcar terug te trekken. Bovendien heeft de president van Mitsubishi geen werkgelegenheidsgaranties gegeven voor na 2010, wanneer het Japanse bedrijf stopt met de productie van zijn huidige serie Colts bij de fabriek in Born.

Brinkhorst heeft eerder gezegd dat concrete investeringsplannen een voorwaarde zijn voor eventuele overheidssteun. Tijdens zijn overleg met de bonden en de ondernemingsraad van Nedcar zei Masuko dat hij het personeel 'geen valse hoop' wil geven. In een gesprek met premier Balkenende, afgelopen maandag, had Masuko dat ook al gezegd.

De vakbonden zijn verdeeld over een eventuele staking. FNV Bondgenoten zou hierover vandaag met het personeel overleggen. Vakbond De Unie heeft gezegd tegen een staking te zijn. De bond vreest dat een staking de onderhandelingspositie tegenover Mitsubishi verslechtert.