Is er een dochter in de zaal?

Van families in zaken wordt gezegd dat de eerste generatie het vermogen opbouwt, de tweede ervan geniet en de derde het verkwanselt.

Die tegelwijsheid hangt niet boven de haard bij de familie Fentener van Vlissingen. Gerekend vanaf de oprichter van de Steenkolen-Handelsvereeniging (anno 1896) vormen de dertigers en veertigers van nu de vijfde generatie 'Van Vlissingen'. En blijkens de vorige week gepresenteerde resultaten van SHV over 2005 is het geld nog lang niet op.

Het familieconcern uit Utrecht behaalde vorig jaar met 358 miljoen euro weer een recordwinst. De familie Fentener van Vlissingen incasseert als grootste aandeelhouder ruim 81 miljoen euro aan dividend. 'Het kapitaal is dus niet verkwist', erkende de vorige maand overleden Frits Fentener van Vlissingen al eens in het Remonstrantse maandblad Ad Rem.

Maar de huidige generatie is tegenwoordig niet meer verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij SHV. Sinds 1998 is de familie enkel nog betrokken als commissaris. Frits was het, zijn broer Paul was het en zijn middelste broer John is het nog steeds. En sinds vorig jaar is Frits' oudste dochter Annemiek (1961) president van de raad van commissarissen.

Ook bij andere bedrijven waar de familie warme banden mee heeft worden jonge telgen als toezichthouder naar voren geschoven. Afgelopen donderdag werd Harald Fentener van Vlissingen voorgedragen in de raad van commissarissen bij kabelfabriek Draka, als opvolger van zijn vader. De familie heeft eenderde van de aandelen. Harald (1968) - roepnaam: Harold - is al commissaris bij Diamond Tools, waarin SHV-dochter NPM grootaandeelhouder is.

Zijn oudste zus Annemiek is al jaren commissaris bij Draka en wordt morgen benoemd als commissaris bij een veel groter beursgenoteerd bedrijf: Heineken. Als de aandeelhouders, in vergadering bijeen in de Beurs van Berlage in Amsterdam, daar althans mee instemmen.

Hoewel geen brede bedrijfservaring ligt haar commissariaat voor de hand. Lijntjes te over tussen haar familie en de bierbrouwer. Oud-topman van Heineken Gé van Schaik was ooit commissaris bij SHV. Zijn opvolger Karel Vuursteen is bestuurder van de stichting die de familieaandelen in SHV beheert. En zíjn opvolger Tony Ruys is zelf aandeelhouder in SHV - zijn vader was er ooit directeur.

De toegang van Annemiek tot de top van Heineken is vermoedelijk veel eenvoudiger. Zij studeerde in dezelfde tijd in Groningen als Heineken-bestuurder Marc Bolland. Ze kennen elkaar van de plaatselijke sociëteit.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen