Ik vraag slechts wat geduld

Hij heeft het niet zo gezegd en zeker niet zo bedoeld.

De winnaar van de Italiaanse verkiezingen over zijn eerste relletje.

Romano Prodi afgelopen weekend in The Sunday Times:„We need a strong relationship not just with France and Germany but also with the so-called group of six, countries like Belgium and Luxembourg – but not the Netherlands.” Op de foto Prodi afgelopen donderdag bij zijn huis. Foto Reuters, Stefano Rellandini Italy's centre-left coalition leader Romano Prodi arrives at his house in Bologna, April 13, 2006. Italy faced protracted political limbo on Wednesday as Prodi said he may not be able to form a new government before mid-May and a dispute over alleged irregularities in this week's election added to the confusion. REUTERS/Stefano Rellandini
Romano Prodi afgelopen weekend in The Sunday Times:„We need a strong relationship not just with France and Germany but also with the so-called group of six, countries like Belgium and Luxembourg – but not the Netherlands.” Op de foto Prodi afgelopen donderdag bij zijn huis. Foto Reuters, Stefano Rellandini Italy's centre-left coalition leader Romano Prodi arrives at his house in Bologna, April 13, 2006. Italy faced protracted political limbo on Wednesday as Prodi said he may not be able to form a new government before mid-May and a dispute over alleged irregularities in this week's election added to the confusion. REUTERS/Stefano Rellandini REUTERS

In Nederland is commotie ontstaan over een interview van Romano Prodi in The Sunday Times van afgelopen weekend. Gisteravond stond Prodi twee Nederlandse journalisten te woord. Medewerkers van de kandidaat-premier namen het gesprek op op band. Om problemen met foute vertalingen te voorkomen.

U wilt een kopgroep vormen van landen die de EU moeten herlanceren en heeft gezegd dat u Nederland wilt uitsluiten van die kopgroep?

,,Nee, The Sunday Times heeft toegegeven dat zij een fout hebben gemaakt. Ik heb simpelweg ,,nee' gezegd toen de journalist vroeg of ik al felicitaties had ontvangen van de Nederlandse premier. De journalist heeft zijn excuses aangeboden voor de fout in het stuk.'

Dus Nederland kan wel deel uitmaken van die kopgroep?

'Nederland heeft altijd deeluitgemaakt van de Europese kopgroep. Ik denk dat de Europese cultuur diep geworteld is in Nederland, ook al heeft de uitslag van het Nederlands referendum over de Europese grondwet aangetoond dat de crisis veel ernstiger is dan we hadden gedacht.

'Ik denk dat Nederland nu en in de toekomst van belang is voor een gemeenschappelijk politiek. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen Frankrijk en Nederland die beide te maken hebben gehad met een referendum tegen Europa. De volkswil moet worden gerespecteerd. Maar dat verhindert niet dat men opnieuw gemeenschappelijk initiatieven kan nemen in het gemeenschappelijk belang.'

Wat voor Europees plan heeft u eigenlijk?

'Het gaat niet om een plan, maar om een politieke wil. We moeten echt opnieuw de Europese weg inslaan. En dat kun je niet anders dan met de groepen die het meest met elkaar zijn verbonden, de landen van de euro. Die nieuwe gezamenlijke politiek betreft energie, onderzoek en de coördinatie van de Europese economisch politiek. Op die eerste twee terreinen is gezamenlijke EU-beleid onontkoombaar, want anders is het einde van Europa nabij. Dat laatste, die economische politiek is mijn obsessie. Sinds een aantal jaren hebben we met de gemeenschappelijke monetaire politiek het mooiste en ongelooflijkste wat er is. Maar parallel daaraan moet er ook een coördinatie komen van de economisch politiek om zo de Europese munt sterker te maken.'

En op het gebied van de buitenlandse politiek pleit u voor een verbod op het vetorecht van de individuele lidstaten?

'Ja. Dat is onmisbaar in een geglobaliseerde wereld. Want stel je voor over tien jaar: wat betekenen we dan nog in de wereld als we niet verenigd zijn? Met landen als de VS, en China en India die opkomen? Niks.'

Wordt u eigenlijk wel de volgende premier. Berlusconi denkt van niet?

,,Zeker. Ik verwacht binnen een paar uren de officiële uitslag van de verkiezingen.'

Maar Berlusconi wil het niet toegeven? Hoe kunt u met zo'n tegenstander en met zo'n beperkte meerderheid in de Senaat het land regeren?

,,Berlusconi heeft altijd gezegd dat wie met één stem wint, rustig kan regeren. Zijn doctrine pas ik nu toe. De meerderheid in het Huis van Afgevaardigden is heel groot, die in de Senaat beperkt. Maar we werken nu al aan een coherente parlementaire strategie om rustig te kunnen regeren.'

Bent u niet bang voor de oppositie van Berlusconi? Is hij geen gevaar voor de toekomst van het land?

,,Hij zal met elk middel het leven in het land proberen te blokkeren. Hij zal al zijn media- en economisch macht daarbij inzetten. Maar de kracht van de democratie is dominant. De mensen hebben het begrepen. Ze hebben alleen behoefte aan rust. Dus dit spel van Berlusconi kan maar een paar dagen duren. En dan begrijpt het land dat er behoefte is aan een serieuze regering.'

De Financial Times heeft betwijfeld of Italië met zijn gigantische staatsschuld in 2015 nog wel deel kan uitmaken van de Eurozone. Kunt u de neergang van Italië nog wel keren?

'Toen ik in 1996 begon te regeren zei de Financial Times ook dat het onmogelijk was dat Italië zou toetreden tot de euro. De feiten hebben het weerlegd. We zijn makkelijk en volgens de regels na 2,5 jaar toegetreden. Ik ben vast van plan een economische saneringspolitiek te voeren. Net als de vorige keer toen ik premier was. Ik wil een sterk Italië met een sterke euro. Italië blijft in de eurozone, maar met een gesaneerde begroting en met een staatsschuld die zakt. De staatschuld is de vorige keer dat ik regeerde ook gezakt en is pas de laatste twee jaar weer gaan groeien. Ik wil simpelweg volgens dezelfde logica beslissingen nemen zoals de vorige keer. En ook toen had ik geen grote parlementaire meerderheid.'

Wat kan Europa voor Italië doen?

'Ik vraag dus aan Europa ernst, strengheid en, dat veroorloof ik me te vragen, een beetje geduld, omdat in Italië de laatste periode bepaald geen deugdelijke politiek is gevoerd. Ik heb wat tijd nodig om Italie op de goede weg te zetten. Ik begin meteen. De resultaten volgen over een paar jaar. Maar ik zal nu al een geloofwaardig plan voor de korte, midden, lange termijn presenteren. Ik vraag Europa dat te onderzoeken en te toetsen.'

Wanneer zult u premier zijn en kunt u daadwerkelijk beginnen?

'Er bestaat een gecompliceerd formeel probleem, omdat eerst een nieuwe president moet worden gekozen. Het kan of de eerste helft van mei zijn of de tweede helft, afhankelijk van wanneer ik de opdracht krijg om een regering te vormen van de oude of die nieuwe president van de republiek.'

    • Bas Mesters