Havens in exploitatie Betuwelijn

De havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam gaan met het staatsbedrijf Prorail de Betuwelijn exploiteren. Daarmee lijken de problemen rond de nieuwe goederenspoorlijn - voorlopig - weer van de baan. Vervoerder Railion verwacht direct na de start dalende inkomsten door de 'te hoge tarieven'.

Minister Peijs (Verkeer, CDA) presenteerde de oplossing gisteren aan de Tweede Kamer. Daarmee voorkwam ze op het nippertje een harde aanvaring met woordvoerders van zowel regeringsfracties als van de oppositie, die haar in de afgelopen weken voorhielden dat een exploitatie door alleen Prorail onwenselijk zou zijn.

Volgens Peijs zijn de havenbedrijven nu bereid om 'met risicodragend kapitaal' deel te nemen in de op te richten Betuweroute Exploitatiemaatschappij (BREM). Het jongste exploitatieplan is gemaakt en beklonken op Goede Vrijdag vorige week nadat de meerderheid in de Tweede Kamer had aangedrongen op een snelle aanpassing. De Kamerleden waren net als de minister zelf verbolgen over het gedrag van de Prorail-top in de afgelopen maanden waardoor naar hun mening de commerciële exploitatie dreigde te mislukken.

Hiervoor was reeds een nieuwe onderneming opgericht, de Green Tulip Railway Company (GTRC) waarin naast Prorail en de havenbedrijven ook het Britse Babcock and Brown Towrail actief zou zijn. De verhoudingen tussen de partijen was echter zo slecht dat de samenwerking twee maanden geleden werd afgebroken.

Nadat Peijs de Tweede Kamer gisteren enkele toezeggingen had gedaan, zoals het publiceren van driemaandelijkse rapportages, lieten woordvoerders van CDA, PvdA en LPF weten akkoord te gaan met het plan. Ook de VVD verwacht een positief effect van de samenwerking. Toch wil de Tweede Kamer over een week opnieuw met de minister overleggen. GroenLinks en SP gaan niet akkoord, de SGP wil er nog even over nadenken.

Vervoerder Railion heeft de Kamerleden voorgerekend dat de verhoogde vervoerstarieven zullen leiden tot een daling van het treinverkeer met 17 procent. Dat is volgens de woordvoerder van Railion snel te merken in de exploitatie, er komt namelijk over de eerste vijf jaar 7,5 miljoen euro minder binnen. 'Alle nadruk komt nu te liggen op de mooie deal van de minister, maar als je geen vervoerders hebt, stelt het allemaal niks voor', aldus Railion.