Greenpeace: veel meer doden door 'Tsjernobyl'

De gezondheidseffecten van de ramp met de kernreactor Tsjernobyl, deze maand precies twintig jaar geleden, zijn zwaar onderschat. Dit stelt de internationale milieuorganisatie Greenpeace in een gisteren gepubliceerd rapport.

Volgens officiële schattingen van de Verenigde Naties stierven hoogstens negenduizend mensen aan kanker, veroorzaakt door de bij de ramp vrijgekomen straling. Het rapport haalt nieuwe studies aan die het werkelijke aantal doden op 93.000 schatten. Met de kanttekening dat het stellen van de juiste diagnoses lastig is, zegt Greenpeace, dat het dodental met het meetellen van andere ziektes zelfs kan stijgen tot 200.000.

'Ons probleem is dat er geen geaccepteerde methode is om het aantal doden te berekenen dat mogelijk is gestorven aan zulke ziektes', aldus Greenpeace-activist Jan van de Putte. 'De enige rekenmethode die geaccepteerd is gaat [enkel] uit van dodelijke vormen van kanker.'

Het cijfer van de VN - 4.000 tot 9.000 doden - werd in oktober gepubliceerd in een studie door het VN-geleide Tsjernobyl Forum. In dat rapport verlaagde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het aantal geschatte Tsjernobyl-slachtoffers drastisch. Het suggereerde tegelijkertijd dat er verwarring was ontstaan over de impact van het ongeluk. Veel reddingswerkers en hulpverleners, stelde het rapport, stierven sinds 1986 aan natuurlijke oorzaken die niet toegeschreven kunnen worden aan de blootstelling aan straling.

Greenpeace stelt in zijn rapport daarentegen dat er alleen al 270.000 mensen kanker kregen of zullen krijgen door 'Tsjernobyl', van wie er 93.000 waarschijnlijk ook zullen overlijden aan kanker.

Volgens campagneleider Blake Lee-Harwood van Greenpeace, kijkt zijn organisatie 'ook naar problemen met de ingewanden, hartklachten, ademhalingsmoeilijkheden en afwijkingen van hormoonklieren, en in het bijzonder de gevolgen voor het immuunsysteem'.

Op 26 april 1986 vond in de Tsjernobyl-reactor in Oekraïne een explosie plaats. Bij de ramp kwam veel radio-actieve straling vrij, die zich over een groot deel van Europa verspreidde. Enkele miljoenen mensen leven nog in vervuilde gebieden.

Lees het rapport op: news.bbc.co.uk/1/ shared/bsp/hi/pdfs/ 18_04_06_chernobyl.pdf