CDA prest Zalm om lasten te verlagen

Het CDA oefent druk uit op minister Zalm (Financiën, VVD) om dit jaar extra geld beschikbaar te stellen voor koopkrachtverbetering.

Zalm geeft vooralsnog niet toe. De wensen die het CDA op tafel heeft gelegd zijn voor Zalm niet bespreekbaar. Gisteravond spraken de bewindslieden De Geus (Sociale Zaken) en Wijn (Belastingen), partijvoorzitter Van Bijsterveldt en de fractieleiders Verhagen (Tweede Kamer) en Timmerman-Buck (senaat) op het ministerie van Algemene Zaken met premier Balkenende over de koopkrachtwensen van het CDA.

Het CDA zoekt compensatie voor de inkomensachteruitgang als gevolg van de invoering van het zorgstelsel en voor de gestegen energiekosten. Het CDA is gealarmeerd over de desastreuze opiniepeilingen. De achterban mort.

De koopkracht ontwikkelt zich dit jaar conform de verwachtingen van het kabinet, waarbij 80 procent er iets op vooruit, en 20 procent er iets op achteruit gaat. De achteruitgang bedraagt volgens het Centraal Planbureau zelden meer dan 1 procent en treft de lagere inkomensgroepen het minst.

Met de inzet voor koopkrachtverbetering stuurt het CDA opnieuw aan op een confrontatie met Zalm. December vorig jaar leidden koopkrachteisen van Verhagen tot een knallende ruzie in het kabinet, omdat Balkenende aanvankelijk de kant van de CDA-fractie koos en niet van zijn minister van Financiën. Zalm dreigde met zijn portefeuille en de crisis werd beslecht.

Probleem met de zorgkosten is dat het technisch moeilijk is om gerichte koopkrachtverbetering te bieden, aangezien de gedupeerden een uiterst heterogene groep vormen. Voor de gestegen energiekosten is compensatie mogelijk door het vastrecht van 52 euro dat huishoudens jaarlijks betalen voor hun aansluiting, te schrappen. Voor alle huishoudens gaat het om omstreeks 350 miljoen euro, een bedrag dat ten laste van de begroting zou komen.

Zalm heeft dit jaar nauwelijks ruimte voor extra uitgaven op de begroting. Volgend jaar zijn er meer mogelijkheden, maar extra bestedingen in 2006 gaan ten koste van de bestedingsruimte in verkiezingsjaar 2007. Zalm heeft het begrotingsbeeld onlangs aan de fractievoorzitters van de regeringspartijen geschets.

Vorige week liep overleg in de 'vierhoek' (de ministers van Financiën, Sociale Zaken, Zorg en de premier) uit op een botsing tussen Zalm en De Geus. Morgen komt de vierhoek weer bijeen. Vrijdag bespreekt het kabinet de kwestie.