APK-keuring toch eens per jaar

Den Haag. De frequentie van de algemene periodieke keuring (apk) voor personenauto`s wordt alleen verlaagd als dat geen nadelige invloed heeft op de verkeersveiligheid of het milieu. Dat benadrukt minister Peijs (Verkeer, CDA). Vorige week maakte het kabinet bekend dat de nu nog jaarlijks verplichte apk al in 2007 zal worden teruggebracht naar om de twee jaar, maar dat gebeurt alleen als uit een nu lopend Europees onderzoek blijkt dat dit op het terrein van verkeersveiligheid en milieu onverantwoord is, aldus de minister.