Allochtonen op pabo haken af

Hoewel steeds meer allochtonen voor de pabo kiezen, haakt meer dan de helft al tijdens de opleiding af. Volgens Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt kunnen moslim pabostudenten moeilijk aan een stageplek komen. Pabo's in vier grote steden hebben een actieplan opgesteld om de uitval van allochtone studenten tegen te gaan.