Het nieuws van 19 april 2006

Gebruik bevriezingslijst van EU niet te snel

De Europese Unie kent zogenoemde `bevriezingslijsten`. Dat zijn lijsten waarop organisaties staan, waarvan men vermoedt dat zij terroristisch van aard zijn. De EU-landen verplichten zich in hun land de vermogens van deze organisaties te bevriezen. Het kabinet wil verder gaan. Er ligt een wetsvoorstel dat onder meer beoogt organisaties op zo`n bevriezingslijst van rechtswege, d.w.z. automatisch, te treffen met het zwaarste repressiemiddel dat ons recht in deze kent, namelijk de verbodenverklaring, wat betekent dat elke deelneming aan zo`n organisatie niet minder dan een misdrijf is. En dat terwijl - zoals gezegd - de EU niet meer eist dan bevriezing van vermogens. Het lijkt alsof Nederland roomser dan de paus wil zijn. Daarbij moet bedacht worden dat het op zo`n lijst krijgen van organisaties een fluitje van een cent lijkt te zijn. Zo mag bijvoorbeeld een EU-land dat zo`n verzoek doet, vermoedelijk rekenen op beleefde en welwillende medewerking van de Europese collega`s. Een besluit van plaatsing kan niet in rechte worden aangevochten. Het wordt zo dus mogelijk om met voorbijgaan van de rechter op een simpele en snelle manier terroristisch geachte organisaties effectief uit te schakelen. Gezien de te verwachten komst in ons verzuilde land van moslimpartijen, zoals de Arabisch-Europese Liga, baart de mogelijkheid van een te snel en te spontaan gebruik van het voorgestelde instrument niet geringe zorg. Het is maar beter dat het er niet komt!