Wonder van Barneveld

Dagbladen hebben grote moeite hun lezers vast te houden.

Maar bij het kleinste zelfstandige dagblad van Nederland schiet de oplage omhoog.

Op het bureau van hoofdredacteur Jur van Ginkel ligt een stapel brieven die hij nog moet ondertekenen. Het zijn bedankbrieven voor mensen die 25 jaar geabonneerd zijn op de Barneveldse Krant. Het gesigneerde schrijven wordt samen met een taart bij de lezers thuisbezorgd. Bij de abonnee met de meeste anciënniteit brengt Van Ginkel het gebak zelf langs. 'Veel kranten geven een cadeau als je abonnee wordt. Wij willen juist onze trouwe klanten bedanken.'

Van Ginkel heeft makkelijk praten, want de nieuwe lezers lijken bij de Barneveldse Krant, qua oplage het kleinste zelfstandige dagblad van Nederland, vanzelf aan te komen waaien sinds het blad is gemoderniseerd. In 2005 steeg de totaal verspreide oplage van 11.047 naar 14.527, een toename van 31 procent.

De oplagecijfers van de Barneveldse Krant, eigendom van de Koninklijke BDU Uitgeverij, kabbelden al jaren rond de 11.000. Een getal waarmee de zakelijke leiding niet ontevreden was, zegt Van Ginkel. 'Toch besloten we eind 2004 de formule aan te passen. Het is beter om zelf een verandering in gang te zetten, dan daartoe door omstandigheden te worden gedwongen.'

Allereerst werd besloten om de krant - die al sinds 135 jaar verschijnt, aanvankelijk als weekblad later als dagblad - op tabloid-formaat te gaan uitbrengen. De belangrijkste stap was echter om het nationale en internationale nieuws te verbannen naar de laatste pagina's van de krant. Van Ginkel: 'We gaan ervan uit dat mensen dat soort nieuws tegenwoordig wel oppikken van internet en televisie. Daar hebben ze hun dagblad niet meer voor nodig. Over zaken die zich buiten het leefgebied van onze lezers afspelen, brengen we nu alleen nog maar berichten van het persbureau ANP. Je kan zeggen dat dat wat magertjes is, maar we hebben slechts vier klachten en twee opzeggingen gehad. Daar staat een forse aanwas van jonge lezers tegenover.'

Van Ginkel moet bekennen dat hij aanvankelijk niet helemaal gerust was op de goede afloop van het experiment. 'Lukt het je wel om iedere dag een voorpagina te maken met relevant lokaal of regionaal nieuws? Dat is tot nu toe gelukkig geen probleem.' Vorige week was het vullen van de voorpagina eenvoudig, omdat na de gemeenteraadsverkiezingen de lokale partij Pro '98 buiten de raad werd gehouden door VVD, ChristenUnie, SGP en CDA, met alle opschudding van dien.

Zijn redacteuren moesten de journalistieke reflex afleren om altijd op zoek te zijn naar het grote verhaal, zegt van Ginkel. 'Voel je niet te groot voor het kleine nieuws, dat is ons nieuwe motto. Het blijkt dat mensen in een wereld die alsmaar kleiner wordt juist behoefte hebben aan nieuws uit de buurt. Het hoeft niet altijd te gaan over Den Haag, New York of Irak', zegt Van Ginkel.

De Barneveldse Krant voorziet nu sinds ruim een jaar in die behoefte. Het succes van de formule brengt zo zijn eigen problemen met zich mee. In sommige delen van de gemeente Barneveld is het bereik inmiddels 90 procent. Nog 10 procent en de krant is daar uitgegroeid. Van Ginkel ziet met behulp van internet echter mogelijkheden tot verdere groei. 'Op onze website willen we superlokaal nieuws gaan brengen, op wijkniveau. Zo hopen we de band met de lezer nog verder te versterken.'

'Het wonder van Barneveld', zoals Van Ginkel het succes van zijn krant noemt, is mede te danken aan het samengaan van de regionale krant de Amersfoortse Courant met het Algemeen Dagblad. 'Daar heeft men wel wat steken laten vallen. Er staat gewoon te weinig nieuws uit de regio in.'

Arjeh Kalmann, hoofdredacteur van AD/Amersfoortse Courant, bestrijdt dat. 'Dat zou de concurrentie gewoon graag willen zien. Feit is dat in de combinatiekrant evenveel nieuws over Barneveld en omstreken staat als toen we nog een aparte editie Barneveld/Nijkerk uitbrachten. Het is één pagina. Daar is niks aan veranderd.'

Over de concurrentie van de Barneveldse Krant zegt hij zich geen zorgen te maken. 'Binnen hun verspreidingsgebied zijn ze onverslaanbaar. Wij hebben daar wel abonnees, maar dat zijn mensen die meer gericht zijn op de stad Amersfoort. Die zijn we niet kwijtgeraakt. Als de Barneveldse Krant de grenzen van hun berichtgeving gaat verleggen, moet ik nog zien of wij daar last van zullen hebben. Onze krant is een echte Randstadkrant.'

Koninklijke BDU, uitgever van de Barneveldse Krant, probeert ondertussen met een twee maal per week verschijnend nieuwsblad de markt in Amersfoort te verkennen. Volgens Van Ginkel loopt het goed met die krant. 'Er staan veel familieberichten in. Dat is altijd een goed teken.'

Bekijk de website van de krant op: www.barneveldsekrant.nl

    • Bart Funnekotter