Gesprekken over toekomst Nedcar leveren niets op

Het overleg tussen Mitsubishi-topman Osamu Masuko en de vakbonden over de toekomst van Nedcar heeft vandaag niets opgeleverd. Masuko wil geen werkgelegenheidsgaranties voor de toekomst geven. Daarom overleggen de bonden nu of ze weer gaan staken.

Ook het gesprek gisteren tussen premier Balkenende en Masuko was vruchteloos. Masuko bleef gisteren bij het voornemen van Mitsubishi om een van de twee werkploegen bij de autofabriek te schrappen, wat circa 1.000 banen zal kosten.

Premier Balkenende beschreef het gesprek gisteren, waar ook staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA) aan deelnam, als “constructief en open“. Mitsubishi-topman Masuko noemde het treffen “succesvol“. Hij weigerde echter te spreken van onderhandelingen. Volgens hem was sprake van het uitwisselen van standpunten.

De vakbonden hoopten dat Masuko concrete plannen zou presenteren voor Nedcar na 2010, wanneer de productie van de huidige serie Colts van Mitsubishi afloopt. Bovendien willen zij dat Mitsubishi een overgangsmodel presenteert voor de Smart For Four van DaimlerChrysler. Met deze toezeggingen hadden de bonden de regering om steun willen vragen.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft eerder gezegd dat concrete investeringsplannen van Mitsubishi voorwaarde zijn voor overheidssteun.

Masuko wil echter niet verder gaan dan een algemene intentieverklaring. In een brief spreekt hij van het “commitment“ van Mitsubishi om Nedcar na 2010 open te houden. Ook kreeg Nedcar toestemming om zelf een vervanger te zoeken voor de Smart.

De vakbonden nemen hier echter geen genoegen mee. Zij gaan niet akkoord met het banenverlies dat ligt besloten in de strategie van Mitsubishi en eisen volledig behoud van werkgelegenheid. FNV Bondgenoten zou morgen met het personeel overleggen over een eventuele staking. Vakbond De Unie is tegen een staking. De bond vreest dat een staking de onderhandelingspositie tegenover Mitsubishi verslechtert.