Apk toch eens per jaar

De frequentie van de algemene periodieke keuring (apk) voor personenauto's wordt alleen verlaagd als dat geen nadelige invloed heeft op de verkeersveiligheid of het milieu. Dat benadrukt minister Peijs (Verkeer, CDA).

Na een toelichting van de minister-president en een persbericht van de rijksvoorlichtingsdienst werd donderdag als vaststaand gemeld dat de nu nog jaarlijks verplichte apk al in 2007 zal worden teruggebracht naar om de twee jaar.

Peijs verwijst naar de voortgangsrapportage van het ministerie van Financiën over vermindering van het aantal regels en van de administratieve lastendruk voor burgers en ondernemers. Hierin staat: “Het kabinet is verder voornemens vanaf 1 januari 2007 de apk-frequentie voor auto's ouder dan vier jaar terug te brengen naar eens in de twee jaar. Tenzij voor die tijd uit een nu lopend Europees onderzoek blijkt dat dit op het terrein van verkeersveiligheid en milieu onverantwoord is.“

De uitkomsten van dit onderzoek worden niet voor het eind van dit jaar verwacht. Om de apk-frequentie te verminderen is vervolgens een wetswijziging nodig, zodat de verandering niet eerder dan in de loop van 2007 zal worden gerealiseerd. Of dat gebeurt is echter twijfelachtig, gelet op wat Peijs eind vorig jaar aan de Tweede Kamer schreef: “Naar verwachting heeft een lagere apk-frequentie schadelijke effecten voor het milieu door een hogere uitstoot en voor de verkeersveiligheid. Hogere kosten door onveiliger verkeer doen waarschijnlijk de besparing op de apk-kosten weer teniet.“