VROM: gemeenten meer speelruimte

Rotterdam, 15 april. Minister Dekker (VROM, VVD) doet een dringend beroep op de gemeenten om speelruimte te creëren voor kinderen. Volgens Dekker doen de lagere overheden er goed aan om in ruimtelijke plannen drie procent te reserveren voor publiek toegankelijke sportvelden, natuurterreinen en trapveldjes. De ruimte voor kinderen om buiten te spelen, is volgens Dekker ”nog niet overal goed geregeld”. Ze komt niet met een wet, omdat het kabinet juist heeft beloofd dat er minder regels komen.