Vakleraar niet inzetten voor lessen in andere vakken

`De gymleraar geeft ook scheikunde`, zo luidt de kop bij een artikel waarin wordt aangegeven dat de basisvorming is afgeschaft (NRC Handelsblad, 3 april). De vakken zijn afgeschaft en vervangen door vijf leergebieden, waarbij de leerlingen zittend achter hun laptop zelfstandig hun opdrachten vervullen. Leraren moeten eventueel vragen beantwoorden buiten hun eigen vakgebied en lesgeven in vakken waarvoor ze niet zijn opgeleid.

Dat het onderwijs niet blijft stilstaan is prima, maar kennelijk weet men bij de continue veranderingen in het onderwijs geen juist evenwicht meer te houden. Al verscheidene jaren bestaat steeds meer de neiging vakkennis als achterhaald te beschouwen. Competenties is het zoveelste modewoord. Je bent echter niet alleen competent als je handelingsvaardigheden voor een bepaald beroep kunt hanteren, maar je moet evengoed beschikken over een goede vakkennis. Het grote gevaar is dat die gymleraar (of welke andere leraar ook) onjuiste informatie verstrekt.

Leerlingen worden dan voorzien van verkeerde informatie zonder dat daar enige correctie op bestaat. Des te meer speelt dit bij de lerarenopleidingen. Bij verschillende (vele?) lerarenopleidingen worden vakleraren ingezet voor andere vakken waar ze zelf niet in opgeleid zijn. Dat dit funest is voor het basis- en voortgezet onderwijs zou volstrekt duidelijk moeten zijn, helaas niet voor dogmatische onderwijsvernieuwers.

    • D. Jansz