'Utrecht wordt droomstad'

Utrecht legt de nadruk in het collegeprogramma op immateriële projecten: armoedebeleid, sociale woningbouw, een groene woonomgeving en schone lucht.

Vooraan in het nieuwe collegeprogramma van Utrecht zit een merkwaardige brief, geschreven op een denkbeeldige verkiezingsdag in 2010. Die dag wordt voorgesteld als een 'prachtige dag' waarop de lijsttrekkers van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie verantwoording afleggen over 'de prestaties van ons college 2006-2010'. Geen van de zeven wethouders is kennelijk opgestapt.

De stad is een grote 'kansenmachine' voor jongeren, allochtonen, gehandicapten, ouderen en homoseksuelen. Zij ontmoeten elkaar en leven vreedzaam samen. Ze kunnen wonen waar ze willen. De kamernood onder studenten is opgelost. Het muziekpaleis is geopend, de Tour de France is in 2009 onder de Dom gestart. De economie van de stad bloeit. Elke wijk heeft jaarlijks een miljoen euro kunnen besteden om de leefbaarheid te vergroten. De luchtkwaliteit in de stad voldoet aan de wettelijke norm.

De brief schildert de utopie van Utrecht over vier jaar. De toon is zelfverzekerd, zelfgenoegzaam, overmoedig. Of misschien gewoon jeugdig, drie van de opstellers zijn begin dertig, de vierde, Mirjam Bikker van de ChristenUnie, is 23 jaar. Wat wij ondernemen zal slagen, spreekt eruit. Zelfs met 'financiële meevallers' is rekening gehouden. 'Links door het midden', luidt het motto van de Christelijk-Rode coalitie. Het CDA en de ChristenUnie leveren elk een wethouder - Tymon de Weger van de ChristenUnie was in de vorige periode wethouder in Enschede - de PvdA drie en GroenLinks twee.

In hun verkiezingscampagnes van 2006 legden alle vier de collegepartijen de nadruk op de jeugd. Jongeren zouden stageplaatsen moeten krijgen, ze zouden verlost moeten worden uit de criminaliteit en aan het werk moeten gaan. 'Jongeren tot 27 jaar zitten op school, zijn aan het werk of lopen stage', zei PvdA-lijsttrekker Rinda den Besten gisteren bij de presentatie van het nieuwe college. Worden ze daartoe gedwongen op straffe van inhouding van hun uitkering? 'Nee', zei Den Besten, 'Je kunt niet zomaar iemands uitkering stoppen.' Het meest opvallende aan het nieuwe college is de komst van de wethouder Jeugd, een portefeuille die Den Besten voor haar rekening neemt.

Toen ruim vijf jaar geleden het vorige college aantrad met daarin Leefbaar Utrecht als drijvende kracht, lag de nadruk op drie grote infrastructurele projecten: de renovatie van het Stationsgebied, de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-baan (HOV) door de binnenstad en de bouw van de woonwijk Leidsche Rijn. Nu ligt de nadruk op immateriële projecten: de sociale infrastructuur, het armoedebeleid, de sociale woningbouw, een groene woonomgeving, een schone lucht (het weren van auto's uit de binnenstad). Over het HOV-tracé moet een tram gaan rijden.

Het vorige college organiseerde tijdens haar zittingsperiode twee raadplegende referenda: over de omvang van het stationsgebied en de uitbreiding van het aantal koopzondagen. Dit college zet in op stadspromotie, om de internationale bekendheid van Utrecht te vergroten. De wethouder sport begint 'vanavond nog' met zijn lobby om de Tour de France binnen te halen. Het nieuwe college wordt op 27 april geïnstalleerd.

    • Jutta Chorus