Sociaal zoenen

In zijn Overpeinzingen over het sociaal zoenen van Zaterdag 8 April verwijst de heer Montag, op gezag van Elizabeth Olson van de New York Times, naar de website van de firma Blistex (www.Blistex.com) voor een overzicht van alles wat een sociaal zoener moet weten. Ik heb die site bekeken en gezien dat het daar gegeven overzicht van zoengewoonten in enkele (Europese) landen nogal wat fouten bevat. Zo is het niet waar dat in Parijs het vier keer zoenen de algemene norm is, evenmin als het slechts één keer zoenen in België. Ook wat er over Italië in dat overzicht staat is niet juist. Een beter overzicht geeft mijn eigen website, www.zoenbutton.nl, waarmee ik al enige jaren de driekus gewoonte in Nederland probeer te bestrijden. Montag dateert de introductie van die gewoonte in Nederland op ongeveer een kwart eeuw geleden, en dat komt, althans voor wat Amsterdam betreft, overeen met het schooljaar 1980, waarin volgens oud-leerlingen van het Barlaeus Gymnasium het drie keer zoenen bij hun op school opeens de norm werd.

Het is treurig dat de firma Blistex nu kan schrijven dat voor heel Nederland het drie keer zoenen de algemene regel is, maar dat wanneer ”you are greeting an elderly or close member of the family, (one should) add a few more to show your affection.”

    • Dolph Kohnstamm Amsterdam