Rechters: Donner holt Hoge Raad uit

Binnen de rechterlijke macht heerst grote twijfel over de onlangs ingestelde commissie die afgesloten strafzaken opnieuw bekijkt. Volgens de rechters ontbreekt een wettelijke grondslag. Bovendien zal zij de positie van het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, ondergraven.

Minister Donner (Justitie, CDA) besloot onlangs tot deze commissie, onder voorzitterschap van de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Ybo Buruma. Ze is de opvolger van de commissie-Posthumus, die de Schiedammer parkmoord onderzocht. Wetenschappers, leden van het openbaar ministerie (OM) en politiemensen kunnen afgesloten strafzaken waar ze dwalingen in vermoeden aanmelden bij de commissie. 'Ik begrijp dat de politiek gezegd heeft dat het er moest komen', zegt president J.J.I. Verburg van het gerechtshof Den Haag. 'Maar het is volstrekt onduidelijk wat de positionering is. Als de commissie zegt dat er iets aan de hand is, wat dan? Is de Hoge Raad dan overruled? We moeten oppassen zomaar iets aan ons rechtssysteem vast te breien.'

'Ik denk dat het niet op deze manier moet', zegt president F.W.H. van den Emster van de rechtbank Rotterdam. 'Ik zou het beter vinden de criteria aan te passen op grond waarvan de Hoge Raad kan besluiten een afgesloten strafzaak te herzien. Als de Hoge Raad zegt: de zaak moet over, dan moet het. Anders niet.'

Voorzitter A. H. van Delden van de Raad voor de Rechtspraak, de koepelorganisatie van gerechten, vindt de commissie op zich prima. 'Het moeilijke is wel: wanneer moeten wij wat gaan doen? Als men op basis van het onderzoek vindt dat er een fout is gemaakt, dan zal men bij de Hoge Raad om herziening moeten vragen. Dat kan de Hoge Raad ook weigeren.' Het punt is toch: er ligt al een rechterlijke uitspraak. Iemand moet ooit het laatste woord hebben. En hoe je het wendt of keert: dat is de rechter.' Buruma zegt zich te beperken tot de vraag of politie, OM en het Nederlands Forensisch Instituut hun werk goed deden.

PAGINA 3: STRAFRECHT
    • Joke Mat