Lijfrente is blijfrente

De Postbank houdt haar klanten uitvoerig op de hoogte van de vele aanbiedingen en producten. Een recent schrijven gaat over lijfrentekoopsommen die vrijkomen.

De lijfrenteverzekering is een gouden handel, met dank aan de overheid, die al tientallen jaren fiscale voordelen biedt aan deze persoonlijke voorziening voor de oude dag. Zo mag je de betaalde koopsommen en premies aftrekken van je inkomen in box 1, waardoor je in de aftrekjaren minder inkomstenbelasting betaalt.

Via zo'n polis bouw je onbelast aan een kapitaal in box 1, anders dan de besparingen en beleggingen die in de belaste box 3 vallen. Maar rond de afloopdatum moet je het kapitaal (de lijfrentekoopsom) verplicht omzetten in een periodieke belaste lijfrente op het leven van de verzekerde.

Je koopt er dus een levenslange of tijdelijke lijfrente voor. Dat leven is de essentie van deze verzekering. Je kan er alleen optimaal van profiteren wanneer je blijft leven. Liefst zo lang mogelijk, wanneer de lijfrente levenslang loopt. Daarom is de lijfrente een blijfrente.

Door de belastingvoordelen (vroeger ruim en flexibel, nu niet meer) lopen er miljoenen polissen en wordt er elk jaar voor miljarden euro's omgezet in renten. Dat is een vette kluif voor verzekeraars en tussenpersonen. Stel de omzettingsprovisie op 1,5 procent om een ruwe indruk te geven: dat is 15 miljoen euro provisie per jaar over 1 miljard euro. Daar is niets op tegen, want iedereen moet leven.

Die provisie en de verplichte omzetting (de klanten móéten wel komen) verklaart de inspanningen van de verzekeringswereld en de strijd om de klanten. Verzekerden zijn immers niet verplicht om hun lijfrente te kopen bij de verzekeraar waar ze hun kapitaal hebben opgebouwd.

Je kan je (vele) polissen bij verschillende verzekeraars samenvoegen en daarmee naar de hoogst biedende stappen. Mits je je houdt aan de regels van de fiscus.

Echt eenvoudig is dat niet, want de lijfrentepolis is een door belastingvoordelen gedreven ingewikkeld product dat soms tientallen jaren loopt. In die jaren wijzigen de wetten nogal eens en bedenkt de politiek overgangsmaatregelen om de claims van de fiscus en de rechten van verzekerden veilig te stellen.

Daardoor kennen alleen lijfrentespecialisten de weg in deze jungle. Dus is een verzekerde die maar één keer in zijn leven met pensioen gaat, en zeer onervaren in deze is, aan de heidenen overgeleverd. Verzekeraars omzeilen de complexiteit door de hoogte van een bepaalde rente te benadrukken en te zwijgen over de rest. Zo ook de Postbank.

In haar schrijven staat een uitkeringsoverzicht per 1 maart voor een man van 60 jaar, vrouw 58 jaar, looptijd 5 jaar, storting 50.000 euro. Uitkering per kwartaal achteraf, zonder slotuitkering.

Bij overlijden ontvangt de partner 70 procent van de uitkering. De Postbank staat op nummer 1 met 2.694,30 euro per kwartaal en noemt verder Ohra, Aegon, ABN Amro, Interpolis en Legal & General, met lagere bedragen. Maar op de ranglijst van de tien beste aanbiedingen (bron: MoneyView) staan de Postbank, Loyalis (evenveel als de Postbank), Ohra, Robein, Nationale Nederlanden, Erasmus, Reaal/SNS Bank, Aegon, DBV en ABN Amro op tien met 2.648 euro. Het ontloopt elkaar weinig, en wie belt krijgt over de telefoon mogelijk een hoger aanbod. Op andere ranglijsten staat de Postbank niet op de eerste plaats.

Wie begeleiding zoekt bij de omzetting kan terecht op de site van de Consumentbond (www.consumentenbond.nl; voor leden) en gratis bij de bemiddelaar Advios (www.expiratieweb.nl) met veel praktische vragen en antwoorden. En via Google, geavanceerd zoeken op 'direct ingaande lijfrente'.

    • Adriaan Hiele