Debat over de WRR

Tot dusver getuigt het politieke en publieke debat in Nederland van onvoldoende kennis van de islam en de vele islamitisch-politieke denkstromingen en bewegingen.

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen Den Haag:17.2.5 Maxime Verhagen. foto NRC Handelsblad, Roel Rozenburg

[Partijvorming die gedeeltelijk plaatsvindt op basis van de islam kan] een stem geven aan degenen die zich in de vertegenwoordigende organen van moslims niet vertegenwoordigd weten. Ze getuigen van het streven naar participatie aan de bestaande instituties en volgens de geldende democratische spelregels.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport 'Dynamiek in islamitisch activisme', 11 april

Onzorgvuldige lariekoek. Studeerkamerpolitiek. (...) De WRR moet wetenschap bedrijven, geen politiek.

CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen, NRC Handelsblad, 11 april

Het zou al heel wat zijn als onze overheid, onder inachtneming van de scheiding van kerk en staat, erkende dat er wel degelijk religieus georiënteerde politiek kan zijn in de publieke arena

Jan Schoonenboom mede-auteur van WRR-rapport, NRC Handelsblad 12 april

[Het rapport is] niet wetenschappelijk, maar een politiek pamflet. Daarom ben ik voor het hervormen van deze zogenaamd onafhankelijke instituten als de WRR of het Centraal Planbureau.

Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD), Trouw, 12 april

Ik heb altijd de overtuiging gehad dat een politiek van confrontatie niet werkt. Als we niet het gesprek aangaan met radicale organisaties, met mensen binnen de islam, wordt de kloof alleen maar groter.

Tweede-Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks), Trouw, 12 april

Het Westen is niet meer in staat het aanhoudende proces van hervorming te zien. Over onderwerpen als de sharia en de positie van de vrouw in de islam bestaan al jaren verlichte interpretaties.

Nasr Abu Zayd, hoogleraar Arabistiek, de Volkskrant, 13 april

We moeten ons niet blindstaren op het geweld, maar ook kijken naar hun sociale en politieke werk. De openheid naar die bewegingen, dat spreekt mij zeer aan. (...) als die groepen totaal worden geïsoleerd, eindigt het zéker in terreur.

Arabist Ruud Peters, Trouw, 13 april

Ach, om dit knoeiwerk hoef je heus niet boos te worden. Ook in de tijd van de communistische overheersing wemelde het in het Westen van naïeve geesten die 'nuttige idioten' werden genoemd.

Sylvain Ephimenco,Trouw, 13 april