Australië weert bootvluchteling

Bootvluchtelingen in Australië krijgen in de toekomst een andere behandeling dan asielzoekers die per vliegtuig arriveren. Minister van Immigratie Amanda Vanstone maakte donderdag bekend dat asielzoekers die per boot het vasteland van Australië bereiken zullen worden overgebracht naar 'een locatie buiten de kust', in afwachting van de afwikkeling van hun aanvraag.

Asielzoekers die politiek vluchteling blijken te zijn, blijven daar totdat hun vestiging 'in een ander land' is geregeld. Sinds 2001 worden asielzoekers die aankomen op een van de Australische eilanden naar detentiekampen gestuurd op Papoea Nieuw-Guinea, Nauru en Christmas Island. Die laatste twee liggen duizenden kilometers van Australië verwijderd.

Nu nog kunnen asielzoekers die op het vasteland arriveren aanspraak maken op het Australisch rechtssysteem, wat bijvoorbeeld inhoudt dat ze in hoger beroep kunnen gaan tegen een afwijzing van hun asielaanvraag.

Dat nu ook bootvluchtelingen die het vasteland bereiken naar waarschijnlijk een van de drie buitenlandse locaties moeten, lijkt een poging om een diplomatiek conflict met Indonesië te sussen. Vorige maand verleende Australië politiek asiel aan 42 bootvluchtelingen afkomstig uit de Indonesische provincie Papoea, waar al dertig jaar een onafhankelijkheidsstrijd woedt. Indonesië reageerde zeer beledigd, omdat Australië hiermee zou aantonen dat het de klachten over mensenrechtenschendingen door het Indonesische leger op Papoea serieus neemt. Jakarta trok zijn ambassadeur terug en eiste een herziening van de immigratieprocedures.

Premier Howard ontkende gisteren dat het nieuwe beleid bedoeld was om Jakarta gunstig te stemmen. 'Maar het is duidelijk dat als het bijdraagt aan onze bilaterale relatie, dat erg goed zou zijn', voegde hij toe. Leider Kim Beazley van oppositiepartij Labor schamperde dat als Australië het hoofd zo naar een ander land laat hangen, Indonesië 'vast nog wel wat regels kan bedenken die het veranderd wil zien.'

Volgens Amnesty International schendt Australië internationale verdragen door asielzoekers niet gelijkwaardig te behandelen.