www.nrc.nl/leesclub

Er wordt veel doorzettingsvermogen van de lezer van Sneeuw gevraagd. Dat er voortdurend sprake is van een melancholische humor geeft het boek toch veel sfeer. Langdradige beschrijvingen worden wel degelijk afgewisseld door flitsende gebeurtenissen. Het verhaal van Indigo en Rüstem, een soort oosters sprookje, vind ik nauwelijks te pruimen. Maar van de nacht van de coup kan ik toch niet beweren dat die niet met zeer veel vaart beschreven wordt. Het feit dat ik samen met Ka telkens op het verkeerde been gezet werd hield me wel scherp. Het boek liet bij mij veel vragen achter en ik wil graag de antwoorden vinden. Zo kocht ik vanmorgen bij de plaatselijke drogist De Russische Bibliotheek (acht delen in een cassette). Pamuk kent immers zijn Russen! Ik blijf tot nu toe het boek als een uitdaging beschouwen.

Ans Luiken

Ik heb Sneeuw nog niet uitgelezen. Toch heeft de schrijver me al geheel in zijn ban met de weergave van het gesprek tussen de directeur van de lerarenopleiding in Kars en een fanaticus uit het stadje Tokat, die meent zijn landgenoten een goede dienst te bewijzen door eerstgenoemde neer te schieten. Een passage die duidelijk maakt dat het zoeken van de dialoog met fanatieke andersdenkenden bij gematigde moslims niet populair kan zijn.

Na een boek in de stijl van Elfriede Jelinek kost het moeite om over te schakelen op wat ik voor mezelf een 'Russisch' tempo noem. Maar ik ga er de tijd voor nemen.

P.B. Visser

P.B. Visser citeert in zijn bijdrage mijns inziens een juweeltje van een passage, een van de vele, uit Sneeuw.

Kafkaiaans! Is het toevallig dat de hoofdpersoon in Kafka's roman Het Slot ook “K' heet? Is het toeval dat in Het Slot ook zoveel sneeuw ligt?

Ans Luiken

Helaas, alles in het boek wat een aanzet zou kunnen zijn tot iets moois of iets spannends lijkt door een tegenkracht weer om zeep te worden geholpen. De vaart gaat er uit omdat het allemaal te lang duurt, het is taaie, langdradige kost. Door de vertragende, omslachtige verteltrant wordt de verhaallijn tot een flinterdun gegeven gereduceerd.

Ruth van der Weele