Volledige concurrentie op postmarkt vanaf 2008

De post in Nederland zal met ingang van 1 januari 2008 volledig geliberaliseerd zijn, zo heeft premier Balkenende gisteren meegedeeld na afloop van de ministerraad. Op die datum vervalt het nu nog bestaande wettelijk monopolie op de verzending van poststukken tot vijftig gram, dat in handen is van TNT.

Aanvankelijk was in de plannen uitgegaan van een liberalisering per 1 april volgend jaar, aldus ingewijden. TNT had evenwel laten weten dan nog niet klaar te zijn met de voorbereidingen voor de liberalisatie en op uitstel aangedrongen.

Het kabinet noemde vandaag als reden voor het uitstel dat er hopelijk op 1 januari 2008 meer duidelijkheid zal bestaan over de afschaffing van de BTW-vrijstelling voor postbedrijven in Duitsland en Groot-Brittannië, zodat er eerlijker concurrentieverhoudingen zullen ontstaan voor postbedrijven. Duitsland is van plan deze BTW af te schaffen, maar Groot-Brittannië is fel gekant tegen de invoering van BTW op postzegels.

De Europese Commissie is daarom nu een zogeheten inbreukprocedure begonnen die door Nederland, aldus het kabinet, wordt gezien als een ondersteuning van de eigen positie. Het Britse standpunt betekent dat er in werkelijkheid geen sprake is van vrije concurrentie op de Britse markt, erkent het kabinet.

De liberalisering zal vooral gevolgen hebben voor de zakelijke postmarkt, die 92 procent van alle verzonden poststukken beslaat. In de nieuwe Postwet zal de zogeheten 'universele dienst' geregeld worden, wat wil zeggen dat over het gehele Nederlandse territorium een basispakket aan postdiensten 'van een bepaalde kwaliteit' gegarandeerd zal blijven. Toezichthouder Opta zal toezien op de naleving van de bestaande regels ten aanzien van het grondwettelijk briefgeheim, naast de controle op de marktwerking van het optreden van postbedrijven.