Visumbeleid Indonesië-Nederland wederkerig?

Tijdens het bezoek van premier Balkenende aan Indonesië verblijdde de Indonesische president Nederland met een versoepeling van het visumbeleid voor Nederlanders die zijn land willen bezoeken: bij aankomst in Indonesië wordt aan Nederlanders, tegen geringe betaling, een visum voor zekere tijd verschaft. Vervolgens lees ik (NRC Handelsblad, 10 april) waarderende woorden, zonder ook maar één moment het aspect van wederkerigheid aan te roeren.

Het Nederlandse visumbeleid voor Indonesiërs die ons land willen bezoeken is tot op heden treurig en grievend. Potentiële bezoekers moeten minstens tweemaal de Nederlandse ambassade in Jakarta bezoeken, één keer voor een gedocumenteerde aanvraag, een tweede keer om, indien de aanvraag wordt goedgekeurd, na een aantal weken het visum persoonlijk af te halen tegen betaling van een, naar Indonesische maatstaven, fors bedrag. Visa worden ook zonder opgaaf van reden geweigerd. Het is te hopen dat Nederland op basis van wederkerigheid aan Indonesië hetzelfde biedt als het zelf heeft ontvangen.

Als er één volk is waarvoor Nederland toch wel genereuze gastvrijheid mag tonen, dan is dat, gezien de historische banden, het Indonesische.

    • K.A. van der Hucht Driebergen