Reactie van generaal Berlijn is schijnbeweging

De commandant van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Berlijn heeft generaal-majoor Cammaert berispt voor uitlatingen in het tv-programma Netwerk (NRC Handelsblad, 12 april). Cammaert vertelde over een staatsgeheime operatie in 1997. Nu zal Cammaert wel geen toestemming hebben gevraagd aan Defensie voor het gewraakte interview en mocht hij formeel niet over de geheime operatie verhalen, echter de reactie van Berlijn raakt niet de kern van het probleem maar is slechts een schijnbeweging. Het probleem is en blijft dat een overijverige luitenant van de Koninklijke Marechaussee destijds, ten onrechte en in strijd met de geheimhouding, het optreden van Eric O. in Bosnië heeft betrokken bij zijn meldingen aan het openbaar ministerie voor het schietincident in Irak, met alle dramatische gevolgen van dien. Er had dus allang een (strafrechtelijk) onderzoek moeten worden ingesteld tegen de marechaussee want door toedoen van die organisatie, en niet door Cammaert, is de geheime operatie op straat komen te liggen. Nu een dergelijk onderzoek niet wordt ingesteld zou het op zijn minst netjes zijn dat de bevelhebber der marechaussee en het OM excuses aanbieden aan Eric O. Blijft over de berisping van de meest operationele militair in Nederland. Berlijn zou, vooral ook in het kader van waarden en normen, moeten weten dat het niet `des officiers` is om ondergeschikten publiekelijk te berispen hetgeen thans wel is gebeurd. Van een commandant van de Nederlandse Strijdkrachten had ik toch anders verwacht.

    • W.A.J. Prins Generaal-Majoor der Mariniers B.D