Ramsj

Qiao Yun: Ancient Chinese architecture. Defense structures. Gebonden in cassette, Springer 2001, 187 blz., van €118,- voor €57,50. De Boekenmarkt Den Haag, Roelants Nijmegen (024-3221734)

Deel uit de prachtige, tiendelige serie Ancient Chinese Architecture die oorspronkelijk in het Chinees is verschenen en tussen 2001 en 2003 in het Engels werd vertaald. Grondige tekst met plattegronden en literatuurverwijzingen, voorafgegaan door een omvangrijk fotokatern. De hoofdrol in Defense Structures is uiteraard toebedeeld aan de Chinese muur en zijn vele wachttorens. Ook acht andere delen zijn bij Roelants en de Boekenmarkt te vinden, onder andere Imperial Mausoleums and Tombs, Palace Architecture en Islamic Buildings. Eveneens van €118,- voor €57,50 per deel.

Dr.P. Brood e.a. (red.): Nieuwe Groninger encyclopedie. Drie gebonden delen, Regio-Projekt 1999, 1056 blz., van €124,95 voor €29,95. Scholtens Wristers Groningen (050-3172500)

Ruim vijfduizend trefwoorden over ‘het verleden en heden’ van de provincie Groningen, met aandacht zowel voor geschiedenis en geografie als voor kunst, sport, muziek en architectuur. Vanaf de A-kerk en de aardappelmeelindustrie, via de bekende voetbalclub GVAV tot aan de schrijver Gerrit Jan Zwier en de vroegere basketballer van Donar Renzo Zwiers. Informatief en zakelijk geschreven (door een gezelschap van maar liefst honderdvijftig auteurs) en goed geïllustreerd.

Allen Roberts: Animals in African art. From the Familiar to the Marvelous. Gebonden, Prestel 1995, 192 blz., van €65,- voor €35,-. De Bengel Dordrecht (078-6399291)

De fraaie catalogus van een expositie die in 1995 in The Museum for African Art (New York) werd gehouden. De tekst is voor een catalogus bijzonder uitvoerig, met hoofdstukken over religie, rituelen waarbij afbeeldingen van dieren een rol spelen, en de symbolische betekenis van dieren in de verschillende Afrikaanse culturen. En passant wordt antwoord gegeven op de vraag waarom leeuwen, giraffen en neushoorns amper voorkomen in de Afrikaanse kunst, en dieren als aardvarkens, vleermuizen en slangen juist zo vaak.

R.Wolf e.a. (red.): Ooibossen. Gebonden, KNNV 2001, 200 blz., van €36,50 voor €15,-. Steven Sterk Utrecht

Tweede deel in de reeks Bosecosystemen van Nederland, gewijd aan ooibossen: ‘bossen op de buitendijkse gronden (uiterwaarden) langs de grote rivieren, die ten minste af en toe door rivierwater worden overstroomd.’ Boek is met wetenschappelijke degelijkheid geschreven, met nadruk op de planten en bomen (voornamelijk wilgen en populieren) in de 64 ooibossen die Nederland rijk is. Bij Steven Sterk ligt nog een andere uitgave van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging: Verspreiding van zaden, onder redactie van Ferry Bouman, een overzicht van ruim tachtig Nederlandse plantensoorten en de wijze (wind, water, dieren) waarop hun zaden verspreid worden. Van €25,95 voor €9,50.

Elizabeth Speller: Following Hadrian. A second-century journey through the Roman empire. Gebonden, Oxford University Press 2003, 328 blz., van €36,50 voor €8,50. Donner Rotterdam

‘Wonderful and entrancing. Anyone interested in the ancient world will want to read this book,’ schreef een recensent over Spellers studie. Hoofdpersoon is keizer Hadrianus (76-138). Het accent in het boek ligt op het gespleten karakter van de keizer: aan de ene kant was hij een bekwame en vredelievende vorst, beschermheer van kunsten, wetenschappen en architectuur (het Pantheon in Rome), maar tegelijk kon hij ijdel en driftig zijn, en meedogenloos tegenover iedereen die hem en zijn plannen in de weg stond. Goed geschreven portret, met veel ruimte voor de bronnen.

Amir Aczel: God’s Equation. Einstein, relativity, and the expanding universe. Gebonden, FWEW 1999, 234 blz., van €21,95 voor €5,95. Scheltema Amsterdam

‘What powers the stars and galaxies on their flight to the edges of the cosmos?’ Aldus luidt de centrale vraag in de studie van Aczel, de man die eerder naam maakte met Fermat’s Last Theorem. Boek heeft een tweeledige opzet: een biografie van Einstein, en een verslag van de interviews die Aczel hield met tientallen astronomen over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Ook bij Scheltema: The Art of the Infinite. The Pleasures of Mathematics van Ellen en Robert Kaplan, een boek waarin het echtpaar, met flink wat wiskundig vertoon, een poging waagt het oneindige in kaart te brengen, oftewel: ‘to grasp the ungraspable’. Van €25,95 voor €5,95.

Ann Helen Unger, Walter Unger: Laos. Gebonden, Hirmer 1999, 191 blz., van €51,- voor €24,-. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

Mooi fotoboek over Laos: een van de onbekendste, armste en onderontwik- keldste landen in Zuidoost-Azië, zo groot als Engeland maar met slechts vijf miljoen inwoners, en ingeklemd tussen machtige (ook economisch) buren als China, Vietnam en Thailand. Ann en Walter Unger typeren het land als het laatste stukje Shangri-La op aarde waar je in ‘long, slender boats’ op de ‘dreamy calm’ Mekong-rivier kunt varen, met uitzicht op ‘rugged, fog-wrapped mountains.’ Maar er dreigt gevaar: snelwegen en hydro-elektrische centrales, gebouwd in opdracht van China.

    • Henk Lagerwaard