Politiek christendom

In politiek Den Haag is uiteenlopend gereageerd op het rapport 'Dynamiek in christelijk activisme. Aanknopingspunten voor democratie en mensenrechten', van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid over het democratische potentieel van het christendom. Minister Bot van Buitenlandse Zaken, die het rapport in ontvangst mocht nemen, reageerde terughoudend. 'Politiek christendom is een realiteit waarmee we vaker geconfronteerd zullen worden', waarschuwde hij. CDA-fractievoorzitter Verhagen ging nog een stap verder en stelde christelijke partijvorming in Nederland min of meer gelijk aan antidemocratisch extremisme. Hij opperde zelfs de mogelijkheid zulke partijen te laten verbieden. Maar de sterkste oppositie tegen christelijke partijvorming komt uit de VVD, waar men een groot belang hecht aan de scheiding tussen kerk en staat. Het VVD-kamerlid Hirsi Ali verkondigt zelfs de principiële onverenigbaarheid van het christendom met democratie en mensenrechten, maar deze lijn is ook binnen haar eigen partij sterk omstreden.

De discussie spitst zich toe op definiëring van het begrip 'zuiver christendom'. Tegenstanders van het christelijk activisme wijzen erop dat de gewelddadige groeperingen binnen het christendom, zoals de 'missionarissen' die zich in het verleden schuldig maakten aan volkerenmoord in Zuid- en Midden-Amerika, zich allen hebben beroepen op het 'zuiver christendom'. Hetzelfde geldt voor de christelijk extremisten nu, die condoomgebruik en homofilie willen verbieden en die vrouwen het recht ontzeggen op het lidmaatschap van een politieke partij. Anderen wijzen op het bestaan van gematigder stromingen en stellen dat ook zij zich beroepen op het 'zuivere christendom.' Volgens kamerlid Wilders is dit standpunt, dat in het WRR-rapport wordt onderbouwd, 'de taal der dwazen'. Ook heeft hij kritiek op de uitlatingen van premier Balkenende tijdens zijn staatsbezoek aan Indonesië, dat het christendom geen gevaar vormt. 'Geen gevaar?' Het christendom is het grootste gevaar in de wereld', aldus Wilders. Hij heeft Kamervragen gesteld.

Ilja Leonard Pfeijffer

Dichter en romancier.

    • Ilja Leonard Pfeijffer