`Onderzoeksgeld niet te traceren`

Rotterdam. De overheid kan niet vaststellen of geld dat universiteiten voor wetenschappelijk onderzoek krijgen daar ook werkelijk aan wordt besteed. Dit staat in het rapport van de commissie Dynamisering die minister Van der Hoeven (OCW) adviseert. Het geld wordt in de vorm van lumpsum (bedrag ineens) gegeven, universiteiten zijn vrij hiermee te schuiven. De commissie vindt het "zorgelijk en zeker niet van deze tijd", dat niet kan worden aangegeven waar dit geld aan wordt besteed.