OM negeert rechter in Schiedamse zaak

Het openbaar ministerie weigert twee aanklagers als getuige te laten optreden in de zaak van Cees B., die vier jaar lang onschuldig heeft vastgezeten voor de Schiedamse parkmoord.

Cees B. staat bij justitie formeel nog steeds geregistreerd als de moordenaar van Nienke K. Zijn officiële vrijspraak blijft uit doordat het openbaar ministerie (OM) weigert gehoor te geven aan een bevel van het Amsterdamse gerechtshof om de twee aanklagers als getuige op te roepen. Het hof, dat de herzieningszaak van Cees B. behandelt, heeft dat vorig jaar al bevolen. Het OM vreest volgens juristen dat het dan opnieuw zijn falen moet verantwoorden.

De herzieningszaak van Cees B. begon op 11 november vorig jaar. Hij was toen al vrijgelaten uit de gevangenis, omdat de echte dader, Wik H., de moord had bekend. Het hof moet B.'s zaak nog opnieuw behandelen om zijn onschuld officieel vast te stellen.

De advocaten van Cees B., G. Spong en J. Taekema, nemen geen genoegen met vrijspraak alleen. De verdediging stuurt aan op een obiter dictum, een woord ten overvloede, waarin het hof, niet alleen de gevraagde vrijspraak geeft, maar zich ook uitspreekt over het falen van het OM. Spong: “Vrijspraak lag binnen handbereik, maar brengt volgens ons en onze cliënt onvoldoende tot uitdrukking wat Cees B. is aangedaan. Het OM heeft in zijn zaak grove fouten gemaakt.“

Spong wil officier van justitie Edelhauser en advocaat-generaal Renckens als getuige horen. Zij behandelden destijds de zaak en eisten twintig jaar cel en tbs-behandeling. Ook moeten de twee politiemannen getuigen die Cees B. verhoorden en een valse bekentenis van hem optekenden. Onafhankelijk onderzoek van de commissie-Posthumus toonde aan dat politie en justitie grote fouten hadden gemaakt in de zaak.

Het OM maakte bezwaar tegen het oproepen van deze getuigen. Het hof besloot dat het toch moest en stelde drie zittingsdagen vast, te beginnen volgende week donderdag. Het OM in Amsterdam bevestigt dat de getuigen niet zijn opgeroepen en volgende week dus niet verschijnen. Rechtspsycholoog P. van Koppen, die als eerste vaststelde dat Cees B. onschuldig was aan de moord op de 10-jarige Nienke, spreekt van obstructie door het OM. “In Engeland wordt dit contempt of court genoemd. Het OM negeert met opzet het bevel van het hof.“ [Vervolg PARKMOORD: pagina 3]

PARKMOORD

'Spong wil het OM vierendelen'

[Vervolg van pagina 1] Volgens Th. de Roos, hoogleraar strafrecht in Tilburg, is dit een unieke kwestie. “De strategie van Spong is om de verantwoordelijke officier en de advocaat-generaal ter zitting te vierendelen en te radbraken over de fouten die ze hebben gemaakt in de Schiedamse parkmoord. Het hof geeft daarvoor de gelegenheid door in te stemmen met het horen van deze getuigen. Dat is op zichzelf al zeer uitzonderlijk.“

De Roos: “De zwaarste afstraffing die het hof het OM kan opleggen is het OM niet ontvankelijk te verklaren.“ De verdediging, zegt De Roos, wil het werk van Posthumus nog eens dunnetjes door het hof over laten doen. “Een soort Posthumus III. Daarvoor is het procesrecht niet bedoeld, maar het hof heeft ermee ingestemd, dus dan moet het ook gebeuren.“

Advocaat-generaal J. Plas, die de vrijspraak van Cees B. bij het hof behandelt, stelt dat het niet “opportuun“ is de getuigen nu al te horen. Hij heeft het complete dossier van de commissie-Posthumus nog niet binnen en ook niet het dossier van Wik H., de echte dader. De vertraging zou komen doordat hij de zaak tussentijds heeft moeten overnemen van een andere advocaat-generaal. Spong: “Hij heeft sinds november vijf maanden de tijd gehad de stukken te verzamelen.“ Inmiddels heeft Plas een brief gestuurd naar het hof, waarin hij twee omstandigheden aanvoert waardoor het horen van de leden van het OM volgens hem opnieuw ter discussie gesteld moet worden. Hij stelt dat Cees B. inmiddels een schadevergoeding heeft ontvangen van 600.000 euro en dat het vonnis van Wik H. inmiddels definitief is.

    • Rinskje Koelewijn