Kort geding tegen NOC*NSF van de baan

Amsterdam. De levensbeschouwelijke sportfederaties NKS, NCSU en NCS zien af van een kort geding tegen NOC*NSF. De reden is dat de sportkoepel inmiddels een deel van de subsidiegelden, waarop de bonden recht meenden te hebben, heeft uitbetaald. De drie kwam in verzet nadat NOC*NSF de voor de bonden noodzakelijke bijdrage uit de lottogelden terugdraaide. De drie organisaties zetten wel de bodemprocedure door om de nieuwe verdeling van de lottogelden aan te vechten.